Motie Geen colle­ge­leden bij intochten met zwarte piet


2 juli 2020

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 2 juli, besprekende de voorjaarsnota 2020-2024.

In de gemeente Zaanstad vinden jaarlijks meerdere sinterklaas optochten plaats. Het gebruik van zwarte piet hierbij staat al jaren, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal ter discussie.

Constaterende dat:

 • Het agenda-initiatief van DENK en Partij voor de Dieren, op 9 juni 2020, heeft uitgewezen dat er breed draagvlak bestaat in de Zaanse gemeenteraad voor een sinterklaasfeest zonder zwarte piet;
 • De landelijke intocht van de NPO sinds 2019 geen gebruik meer maakt van zwarte pieten;
 • De landelijke intocht van de NPO in Nederland als leidend wordt gezien;
 • Zaanstad een regenbooggemeente is, waarin alle vormen van racisme en discriminatie worden bestreden;
 • De Kinderombudsman eerder concludeerde dat de figuur zwarte piet voor gekleurde kinderen kwetsend kan zijn en leiden tot pesten en uitsluiting;
 • Ook een VN-commissie in augustus 2015 een dringend beroep gedaan heeft op Nederland om zwarte piet aan te passen, met als uitspraak: “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering. De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van zwarte piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”
 • Er op 3 april 2019 door het Europees Parlement een motie is aangenomen, betreffende een respectievelijke resolutie, inzake de Fundamentele Rechten van Mensen van Afrikaanse afkomst.

Overwegende dat:

 • De meerderheid binnen de gemeenteraad van Zaanstad reeds inziet dat het door de aanwezigheid van zwarte piet bij intochten ontstane leed onacceptabel is;
 • De burgemeester en wethouders een vooraanstaande symbolische rol hebben bij de intochten van Sinterklaas in Zaanstad;
 • Het in dat opzicht niet geoorloofd is, om bij intochten aanwezig te zijn die nog gebruik maken van de zwarte pieten;

Roept het college op:

 • Uitsluitend nog te participeren in sinterklaasfeesten zonder zwarte piet, en dus niet meer te participeren, in de vorm van aanwezigheid van leden van het college, in sinterklaasfeesten waar nog wel sprake is van zwarte piet;
 • Een constructieve dialoog aan te gaan met organisaties die nog steeds gebruikmaken van zwarte piet, waaronder de verschillende sinterklaascomités en deze te wijzen op de kwetsende elementen van deze karikatuur;
 • Deze organisaties te stimuleren om definitief afscheid te nemen van zwartepiet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:
Sebnem Pancar, DENK Zaanstad
Judit Raa, Partij voor de Dieren
Jan de Laat, GroenLinks
Tjeerd Pietersma, PvdA
Patrick Zoomermeijer, SP
Elif Hotaman, DOEN
Hans Kuijper, ROSA


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer