Orga­ni­saties die discri­mi­neren


De gemeente doet geen zaken met en verleent geen subsidies aan organisaties die discrimineren en uitsluiten.

Het standpunt Organisaties die discrimineren is onderdeel van: Samen, eerlijk en open