Aanleg steiger op gespannen voet met natuur


15 april 2021

Voorzitter,

De paragraaf over de aansluiting met externe ontwikkelingen heeft nogal wat omissies. Natuur, dieren, milieu, klimaatverandering. Het zijn de meest urgente vraagstukken van onze tijd, en er wordt met geen woord over gerept. Dat kan gewoon echt niet meer. We willen graag een reflectie van de impact van de steigers op die fundamentele onderwerpen.

Hoe is het momenteel gesteld met de stikstofdepositie in de gebieden rondom de geplande steigers? En welke invloed hebben die steigers, in aanleg en in gebruik, op die stikstofdepositie? We lazen onlangs in advies aan het kabinet van elf wetenschappers dat in de meeste natuurgebieden de stikstofdepositie fors omlaag moet, om herstel ├╝berhaupt mogelijk te maken.

Welke dieren wonen daar, en worden die verstoord? Wat met het zwerfafval dat mensen haast per definitie in hun kielzog achterlaten? Komen die mensen allemaal roeien, of leidt het tot een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen en navenante uitstoot?

Spreiding van toerisme, met blijvende focus op groei, is ongewenst. Zoals de toerisme-topexpert Anna Pollock zegt: het is alsof je ergens uitslag hebt en dat probeert op te lossen door het over je hele lichaam uit te smeren. Dat lost het probleem niet op.

Omdat we ons haast niet kunnen voorstellen dat alle antwoorden op al deze vragen positief uitpakken, is de Partij voor de Dieren van mening dat we die 200.000 euro veel beter kunnen besteden.

Voorzitter, dan nog twee wat bredere vragen.

Kunnen we als voorwaarden voor elk toeristisch en economisch project opnemen dat het ook een meerwaarde moet hebben voor natuur, milieu en klimaat? Anders zijn we aan de ene kant aan het investeren in natuur, milieu, dierenwelzijn en klimaat, maar via andere kant die doelen aan het schaden.

En: wat vindt het college van het idee om een inventarisatie van die grote, meest fundamentele vraagstukken, zoals biodiversiteit en klimaatverandering, bij alle ruimtelijke / fysieke projecten, op te nemen?

Graag een reactie van de wethouder.

Dank u wel.