Stella Pieterson


Raadslid

Voor Stella Pieterson was het 'beschermen van het belang van de kwetsbaarsten tegen het recht van de sterkste' de reden om zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Vooral omdat daarbij uitdrukkelijk ook de niet-menselijke dieren in de morele cirkel zijn opgenomen. Degenen met de macht horen op te komen voor degenen met minder macht. De Partij voor de Dieren is de enige partij die het niet om die macht te doen is, maar om het vertegenwoordigen van al die mensen en andere dieren die zelf die kans niet krijgen.

Representation matters * Listen to Black women

Sociale rechtvaardigheid is voor Stella een van de belangrijkste thema's in het leven en de reden om politiek actief te zijn. Gaandeweg werd het haar steeds duidelijker dat ook het klimaat alles met sociale rechtvaardigheid te maken heeft: met verschillen tussen rijk en arm, met een leefbare toekomst voor de generaties na ons, met het verlies van een veilige leefomgeving voor menselijke dieren in kwetsbare gebieden en omstandigheden en voor niet-menselijke dieren in het algemeen.

Als je gezond en gelukkig kan zijn zonder dieren leed te berokkenen, waarom zou je dat dan niet doen?

Gerelateerd

Partij voor de Dieren blijft erbij: krimp Schiphol!

Onze fractie was 14 mei natuurlijk aanwezig bij de demonstratie Krimp de Luchtvaart! op Schiphol. Veel van onze inwoners ervaren veel overlast van Schiphol, met name 's ochtends vroeg kost het hen slaap en in de zomer buiten zitten of de ramen open hebben is vaak niet te doen vanwege de herrie. Schiphol is ook de grootste stikstofuitstoter. Dit betekent dat er op veel plekken niet meer gebouwd ma...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws