Stella Pieterson


Raadslid

Voor Stella Pieterson was het 'beschermen van het belang van de kwetsbaarsten tegen het recht van de sterkste' de reden om zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Vooral omdat daarbij uitdrukkelijk ook de niet-menselijke dieren in de morele cirkel zijn opgenomen. Degenen met de macht horen op te komen voor degenen met minder macht. De Partij voor de Dieren is de enige partij die het niet om die macht te doen is, maar om het vertegenwoordigen van al die mensen en andere dieren die zelf die kans niet krijgen.

Representation matters * Listen to Black women

Sociale rechtvaardigheid is voor Stella een van de belangrijkste thema's in het leven en de reden om politiek actief te zijn. Gaandeweg werd het haar steeds duidelijker dat ook het klimaat alles met sociale rechtvaardigheid te maken heeft: met verschillen tussen rijk en arm, met een leefbare toekomst voor de generaties na ons, met het verlies van een veilige leefomgeving voor menselijke dieren in kwetsbare gebieden en omstandigheden en voor niet-menselijke dieren in het algemeen.

Als je gezond en gelukkig kan zijn zonder dieren leed te berokkenen, waarom zou je dat dan niet doen?

Gerelateerd

Buurten in Wester­wa­tering en Westerkoog

13 april 2024

We bezoeken de komende jaren alle Zaanse wijken. Om met bewoners te praten over onderwerpen die voor hen en voor ons belangrijk zijn. 🥳 Op 13 april 2024 zijn we in Westerwatering en Westerkoog! 📅 11.00 tot 12.00 uur: winkelcentrum van Westerwatering (Langeweide) 📅 12:30 tot 13:30 in het winkelcentrum van Westerkoog (Molenwerf). Onze fractie en werkgroep willen daar gra...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws