Stella Pieterson


Frac­tie­me­de­werker

Voor Stella Pieterson was het 'beschermen van het belang van de kwetsbaarsten tegen het recht van de sterkste' - waarbij uitdrukkelijk ook de niet-menselijke dieren in de morele cirkel zijn opgenomen - de reden om zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren. Als je gezond en gelukkig kan zijn zonder dieren leed te berokkenen, waarom zou je dat dan niet doen?

Sociale rechtvaardigheid is voor haar een van de belangrijkste thema's in het leven en de reden om politiek actief te zijn. Gaandeweg werd het haar steeds duidelijker dat ook het klimaat alles met sociale rechtvaardigheid te maken heeft: met verschillen tussen rijk en arm, met een leefbare toekomst voor de generaties na ons, met het verlies van een veilige leefomgeving voor menselijke dieren in kwetsbare gebieden en omstandigheden en voor niet-menselijke dieren in het algemeen.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws