Bijdrage concept-RES 1.0 Zaanstad Beraad


Rick Schel­lin­gerhout

17 september 2020

Zonder routekaart heeft een gesprek over klimaat geen zin. Als we niet weten wat we voor wanneer moeten doen, dan is elke maatregel zomaar wat doen. RES is uitvoering. De insteek waar het op gebaseerd is, is al te beperkt.

Het verschil tussen 1,5 en 2 graden opwarming heeft zeer grote gevolgen. Veel geleerden zijn het erover eens dat 2025 het kimaatneutraalmoment moet zijn om tipping points te voorkomen. We gebruiken te veel energie.

We zijn opgelucht te zien dat biomassa niet meegenomen is.

De Partij voor de Dieren zegt al lang: hoe langer we maatregelen uitstellen, hoe duurder mitigatie en adaptatie worden. En het moet toch, dus dan beter nú.

In mijn digitale bijdrage heb ik ook al gezegd dat we er al sinds de Club van Rome (opgericht in 1968) alleen maar over práten. We zouden de RES eigenlijk nog dit jaar afgerond moeten hebben. Vanuit de Regio Zaanstreek-Waterland hebben wij een aanbod gedaan in welke gebieden er duurzame energie zou kunnen worden opgewekt. Dit voldoet wel aan de landelijke doelstellingen, maar daar moeten we versneld 10 stappen bij doen. Too little too late.

Het aanhalen wat al gebeurt in de concept RES - energiecoaches en stappensubsidie (die nog steeds op is) - geeft weinig gevoel bij wat Zaanstad nu extra gaat doen om zsm energieneutraal (dit document gaat alleen over energie helaas) te worden. Het verzoek tot uitwerking van energiebesparingsmaatregelen als isoleren is daarom minimaal. We moeten NU aan de slag en niet wachten op de RES 1.0 om iedereen in staat te stellen zijn/haar woning te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld door een duurzaamheidsfonds op te richten vergelijkbaar met het fonds van de samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg. Op deze manier gooien we het over de schutting naar de volgende coalitie.

Betaalbaarheid graag. Maar graag kijken wat er moet en daarna zorgen dat we het betalen. Met de coronacrisis kan dat ook.

Ook is het van belang te benadrukken dat we voorzichtig moeten zijn met onze natura 2000 gebieden en als er toch windmolens komen nabij trekvogelgebied er extra maatregelen moeten worden genomen om het aantal botsingen met wieken zo laag mogelijk te laten zijn. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het zwart schilderen van de wieken. Hierover hebben we technische vragen gesteld.

Zullen we amendementen niet bespreken in het beraad?

We voelen niks voor de amendementen van de VVD die alleen zoeken naar de onmogelijkheid van verduurzamen en allerlei gebieden direct uitsluiten voor windmolens en zonnepanelen omdat draagvlak zou ontbreken. Not in my backyard zorgt ervoor dat er niks gebeurt.

We hebben niks tegen draagvlak maar willen doen wat nodig is en vervolgens draagvlak zoeken in de manier waarop er oplossingen worden gevonden.

Interessant voor jou

Bijdrage integrale toeristenvisie

Lees verder

Bijdrage concept-RES 1.0 Raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer