Bijdrage integrale toeris­ten­visie


Melchior Mattens

10 september 2020
In reactie op het agenda-initiatief van DZ voor een toekomstgerichte integrale visie op toeristen

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren staat zoals bekend uitermate sceptisch tegenover de ontwikkeling van het toerisme. De toeristische sector is door alle internationale vervoersbewegingen verantwoordelijk voor een bijzonder grote hoeveelheid CO₂-uitstoot. Doordat we keer op keer met onze neus op de feiten worden gedrukt, namelijk dat we het steeds moeilijker gaan krijgen om klimaatopwarming onder de 3 graden te houden, kunnen we het ons niet permitteren in te zetten op verdere groei van deze sector. Juist in tijden van Corona blijkt hoe belangrijk het is om veel meer te gaan inzetten op een lokale economie. Echter blijkt nu de lokale vraag naar voedsel en goederen internationaal gericht en juist de toerist degene die lokale ondernemers op de been blijkt te houden. Dat moeten we dus om gaan keren! Uw eerdere agenda-initiatief (over stimuleren lokale markten, red.) om meer in te zetten op lokale consumptie en productie strookt daarom veel meer met een duurzaam toekomstbeeld.

Tot slot zien we dat veel partijen het ontwikkelen van de toeristische sector als belangrijk middel zien tot het creëeren van banen voor praktisch geschoolden. Wij vinden het jammer dat dit met name ook zeer laagbetaalde banen en banen zonder goede CAO zijn, zoals de schoonmakers in hotels. Ook daarom hopen wij dat het inzetten op een lokale economie, met lokale goedbetaalde werkgelegenheid de hoogste prioriteit krijgt in de wereld na Corona. Dus kortom, wij achten de promotie van het Zaans toeristisch product niet nodig.

Dank