Bijdrage concept-RES 1.0 Raad


Judit Raa

24 september 2020

Voorzitter,

De tijd dringt!

We moeten absoluut de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celsius. Dat is geen nieuws, hooguit oud nieuws. Volgens een brede wetenschappelijke consensus hebben we namelijk tot 2026 om onze CO₂-uitstoot terug te brengen tot 0. Voorzitter, dat is minder dan 6!! jaar om een leefbare aarde achter te laten voor onze kinderen. Wanneer dringt dit door? Het college liet ons vandaag weten de feiten van het IPCC te erkennen. En het IPCC zegt dit: 100% reductie in 2026. En toch is het doel van Zaanstad om dat ergens tussen 2030 en 2040 (bijna) te bereiken. Daarmee leggen b&w alsnog de wetenschap naast zich neer. Dat vindt de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk. Graag een reactie van de wethouder.

Het missen van deze deadline van 2026 betekent dat de opwarming zichzelf verder zal gaan versterken. Een Atlantis aan de Zaan willen wij niet op ons geweten hebben. Daarbij komt dat de grootste rampen door óns, Nederlands consumptiepatroon veroorzaakt worden maar in andere delen van de wereld plaatsvinden. Nu al.

Vandaar onze amendementen [A en B, red.]: de tijd van praten is voorbij. Nu moeten we aanpakken: veel minder energie verbruiken en zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Dure en gevaarlijke kernenergie is natuurlijk geen optie. Het is immers niet CO₂-neutraal en maakt ons afhankelijk van landen als Congo en Rusland. En wat we met het afval doen, dat mogen toekomstige generaties oplossen...

Voorzitter, daarnaast dienen wij een motie in om aandacht te vragen voor de ecologische gevolgen van het dichtbouwen van ons landschap. De Partij voor de Dieren legt de nadruk op het sterk reduceren van ons energieverbruik. Zo kunnen we dit volbouwen zoveel mogelijk voorkomen. Toch zien wij ook dat we windenergie nodig hebben. Daarom moeten we proberen om de druk van windmolens op de natuur en op dieren te verminderen. Het zwart verven van de wieken zou een uitkomst kunnen zijn. We pleiten ervoor om de effecten voor Zaanstad te onderzoeken. We hopen dat de wethouder onze amendementen omarmt. Dank.

Interessant voor jou

Bijdrage concept-RES 1.0 Zaanstad Beraad

Lees verder

Bijdrage Herijking Werkom (participatiewet)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer