Bijdrage messen­verbod


Zaanstad Beraad

23 januari 2020

Natuurlijk is de Partij voor de Dieren tegen het gebruik van wapens en we nemen het probleem zeer serieus. Wij zijn echter zeer kritisch op maatregelen die gebaseerd zijn op angst, zoals preventief fouilleren. We zijn ook zeer kritisch op het geven van meer bevoegdheden aan de politie. De maatregelen die worden voorgesteld zijn niet per se de oplossing voor het zich voordoende probleem.

In uw agenda-initiatief zegt u: ‘Wij vinden dat onze politie alle middelen moet krijgen om onze stad veiliger te maken...’ Hier schrikken wij heel erg van. Alle middelen? Serieus?! Dat betekent overal camera’s, vingerafdrukken en dna opslaan, detectiepoorten rond Zaanstad en op elke hoek van de straat minstens één politieagent. Waar stopt dit? Zo creëren we een politiestaat en komen grondrechten in het geding. Singapore aan de Zaan. Het toepassen van artikel 2.19 b betekent een nog grotere inperking van vrijheid en privacy van burgers. Deze staan door hoe technologische middelen gebruikt worden al zwaar onder druk.

De PvdD vindt wat hier voorgesteld wordt dan ook slechte ideeën.

Hoe komt het eigenlijk dat er mensen met een mes op zak lopen? Kan de burgemeester ons dat vertellen? Wij voelen voor onderzoek naar wat mensen hiertoe beweegt. Een gedegen analyse hiervan is wenselijk en het zou zomaar kunnen dat preventief in gesprek gaan met mensen tot veel duurzamere oplossingen leidt.

Ook staan we voorlichting en daarmee preventie op scholen en in de zorg voor.

Wij denken dat we wat betreft veiligheid in de stad hetzelfde voorstaan als de indieners van dit initiatief; geen gebruik van geweld op wat voor manier dan ook. Over de weg daarnaartoe verschillen we van mening.

Interessant voor jou

Melchior Mattens over biomassa

Lees verder

Jaarstukken: de belangrijkste cijfers ontbreken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer