Melchior Mattens over biomassa


Bijdrage bij de motie

21 december 2019

Voorzitter,

De heer Kerkhoven van Democratisch Zaanstad haalt de perverse relatie aan tussen het rookbeleid in Nederland en de lobby van sigarettenfabrikanten. Het "grappige" is dat hetzelfde dreigt te gebeuren met de biomassalobby in Nederland en Europa.

Onderzoek

In de voorliggende motie wordt daarom gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen. Dat is wat ons betreft van essentieel belang. Bij de vergunningverlening voor de bouw van de biomassacentrale heeft de gemeente uitsluitend getoetst aan nationale wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot fijnstof. In internationaal perspectief, bijvoorbeeld de WHO-normen, zijn deze nationale normen te hoog. Als de raad naar aanleiding van gedegen onafhankelijk onderzoek zou constateren dat de fijnstofemissies die gemeten worden weliswaar onder de nationale norm liggen, maar boven de WHO norm, dan zou de raad alsnog moeten besluiten om onze inwoners bovenwettelijk te gaan beschermen tegen de schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Biomassa niet duurzaam

Daarnaast voor wat betreft de duurzaamheid van een dergelijke biomassacentrale: argumenten als 'een korte koolstofcyclus' en 'de CO₂ is al eerder vastgelegd en dus is het klimaatneutraal'... die argumenten gaan gewoon niet op. Voorzitter, er is nou eenmaal niet genoeg biomassa in Nederland om 640 biomassacentrales van energie te gaan voorzien. De Zaanse biomassacentrale zal gaan concurreren met die in Purmerend om kwalitatief goede biomassa te krijgen en daarnaast is het overgrote deel van wat uiteindelijk in de centrale wordt verbrand gewoon hout van bomen. Dergelijke biomassa heeft een koolstofopnamecyclus van tenminste 40 jaar, oftewel het duurt zeker 40 jaar voordat de huidige uitstoot weer is opgenomen door nieuw aan te planten bomen.

Onze toekomst

Onze problemen liggen in de toekomst, oftewel het gaat erom: hoe lang gaat het duren voordat de huidige uitstoot weer is opgenomen en níet om wanneer het in het verleden is vastgelegd. Klimaatverandering is een probleem voor de komende 40 jaar en niet van de afgelopen 40 jaar. Dus voorzitter, we moeten nu gaan kijken naar een Plan B om te zorgen dat er echt zero emissie komt, zodat we Zaanstad klimaatneutraal maken vóór 2040.

Dank u wel.