Bijdrage Openbare ruimte


Is onkruid een plant die er niet bewust geplant is?

1 juli 2021

In deze notitie wordt onderscheid gemaakt tussen netheid in de openbare ruimte en de technische staat van de openbare ruimte. En onder netheid valt dan dagelijks onderhoud als schoffelen en vegen van straten. Maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Groen in de openbare ruimte betreft bomen, planten, struiken en geen straten vegen, want dat valt onder ‘grijs’. Dat onderscheid wordt hier niet gemaakt en daarmee ontbreekt die specifieke benodigde aandacht voor het groen.

Als je spreekt over onkruid schoffelen? Wat is onkruid? Een kruid/plant die er niet bewust geplant is? Onkruid heeft zeker een meerwaarde in de openbare ruimte. Voor dieren, zoals insecten, (is dus positief voor de biodiversiteit), maar ook voor inwoners. Een kleurrijk plantsoen met inheemse planten is een prachtig gezicht en verwerkt het overtollig water en zorgt voor koelte in de hete zomers. Het werkt dus mee aan klimaatadaptatie.

Zoals eerder al gezegd: we moeten ons niet blindstaren op die CROW-normen. Die zeggen niets over duurzaamheid. Die mogen niet bepalend zijn als het gaat over onderhoud van groen. We moeten goed nadenken over de meerwaarde van het groen, en over de voordelen van het met rust laten van groen waardoor geld vrijkomt voor het grijs, en dat opnemen in een Plan van Aanpak. Ook zullen wij met een agenda-initiatief over Groen in de openbare ruimte komen.

En ten slotte: Wat betreft het betrekken van burgers bij de materie. Dat is uiteraard uitstekend. Maar dan zullen de keuzemogelijkheden wel duidelijk gemaakt moeten worden en ook de impact van de keuzes. Pas dan gaat dat goed werken.

Drie concrete vragen:

-waarom is in de notitie het onderscheid grijs en groen niet duidelijk gemaakt?

-hoe ziet de wethouder de relatie tussen deze notitie en de zorg voor biodiversiteit en klimaatadaptatie?

- En wordt bij het houden van de enquête informatie gegeven over de keuzemogelijkheden en de eventuele gevolgen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage straatintimidatie

Lees verder

Stel hart en stad open voor vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer