Stel hart en stad open voor vluch­te­lingen


Nood­opvang asiel­zoekers in Zaanstad

7 oktober 2021

Voorzitter dank u wel,

De Partij voor de Dieren heeft zich van harte aangesloten bij het verzoek van D66 over de opvang van vluchtelingen. En geeft ook een positieve zienswijze. Het gaat om mensen die niet alleen gevlucht zijn voor oorlog en ander geweld, onderdrukking en politieke vervolging, maar ook door de wereldwijde stijging van de temperatuur, die lokale gemeenschappen ontwricht. Fijn dat het college het in zijn hart vond om deze mensen op te vangen. We willen drie punten meegeven.

  1. De omgeving, maar ook de boten zelf, zijn érg karig. “het COA heeft aangegeven dat in alle noodopvangcentra gestreefd wordt naar een maximale verblijfsduur van 6 maanden. Een kortere verblijfsduur is niet te garanderen.” Met andere woorden: korter dan 6 maanden kan niet gegarandeerd worden, maar maximaal 6 maanden eigenlijk ook niet. Wat gaat het COA, en wat gaat het college doen om dat toch te kunnen garanderen? En hoe kansrijk is de zoektocht naar een betere ligplaats voor de boot, ook gezien de luchtkwaliteit en het geluid op dat terrein?

  2. Nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk mee laten draaien in de samenleving, en het gevoel te geven dat ze ook echt een actieve inwoner van de stad en van Nederland zijn, is een belangrijke stap naar succesvolle integratie. Gaat daar vorm aan worden gegeven op deze locatie? En is dat dan op de locatie, of ook daarbuiten? Wordt de raad hierover geïnformeerd?

  3. En ten derde, voorzitter. Woorden doen ertoe. Kies in de communicatie voor asielzoekers, mensen met een verblijfsvergunning, mensen met recht op opvang / een woning, en NIET voor woorden als migranten en migratieketen. We hoeven het niet mooier te maken dan het is, maar laat wel duidelijk zien dat deze mensen recht hebben om hier te zijn en dat ze er niet voor de lol zijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Openbare ruimte

Lees verder

Blauwdruk voor Zaanstad: groen & gezond voor mensen en andere dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer