Inclu­sieve catering


20 juli 2023

Voorzitter,

Om met de deur in huis te vallen: met deze motie willen we bereiken dat het aanbod voor iedereen groter wordt en voor niemand kleiner.

Toen ik hier ruim vijf jaar geleden binnenwandelde als nieuwbakken steunfractielid stond een inclusieve catering nog vóór de kinderschoenen. Plantaardig eten behoorde eigenlijk niet tot de mogelijkheden voor avondmaaltijden en ook in de organisatie was er nog niet of nauwelijks aandacht voor.

De afgelopen vijf jaar is er veel verbeterd. Dat zien we terug in de catering bij de raad. Maar er is helaas nog lang geen sprake van een gelijkwaardig aanbod bij alle eetmomenten. Daar waar juist een kans ligt om de doelstelling van de eiwittransitie als organisatie in alle lagen meer te promoten door het aanbod uit te breiden naar een gelijkwaardig niveau. Maar naast een gelijkwaardig aanbod van plantaardig eten is deze motie er ook op ingesteld dat onze catering nog inclusiever moet worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met allergieën, maar ook voor mensen die vanuit religieuze aard bepaalde zaken niet eten. En dat gaat zoals ook in de motie staat om veel meer dan de catering bij de raad. Dat gaat ook over wat je als gemeente aanbiedt aan je inwoners bij bijvoorbeeld participatiebijeenkomsten of op andere externe aangelegenheden. Door op het gebied van eten rekening te houden met elkaar kan je als overheid laten zien dat ook de minderheidsgroepen er toe doen.

Maar voorzitter, dat dit geen eenvoudige opdracht is snappen wij ook. We zien bijvoorbeeld al jaren dat ondanks de goede intenties dingen niet voldoende van de grond komen. Via een plan van aanpak kan het college afwegingen maken over de doelen en ook de raad meenemen in wat misschien niet altijd haalbaar is. Maar dit alles wel vanuit de grondhouding dat onze catering inclusiever en door uitbreiding van plantaardig aanbod ook duurzamer wordt. Waarbij niemand iets minder krijgt, maar de groepen waarvoor het nu nog minder goed voor geregeld is juist meer. Hopelijk kunnen we deze motie met een grote meerderheid omarmen. Dank.