Melchior Mattens


Steun­frac­tielid

Melchior uit Zaandijk werkt als actuaris (verzekeringswiskundige) en is zich vanuit zijn beroep zeer bewust van de risico’s van het huidige politieke beleid voor mens, dier en natuur. Hardlopen is zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Vaak loopt hij lange stukken door de Zaanstreek en komt langs prachtige Zaanse natuurplekjes die spoedig dreigen te verdwijnen. Sommige worden bestemd voor woningbouw of hockeyvelden, andere worden steeds vaker gebruikt voor grote festivals. Op al deze plekken leven dieren en genieten mensen van de natuur. Natuur die voor ons van levensbelang is in een veranderend klimaat, met steeds warmere zomers en nattere winters, mag niet ten koste gaan van festivals of grootschalige nieuwbouwprojecten.

Mijn passie heb ik gevonden in het opkomen voor de dieren, de natuur en het welzijn van mensen. Of natuur nou binnen of buiten de gemeentegrenzen is, of dieren nou landbouw- of gewone huisdieren zijn, of mensen nou van hier of van elders komen, iedereen heeft het recht een gelukkig leven te leiden in Zaanstad.

Gerelateerd

Jaar­wis­seling en vuurwerk ook dit jaar weer een forse scha­depost voor gemeente Zaanstad

De fractie heeft technische vragen gesteld over de materiële schade die veroorzaakt is tijdens Oud & Nieuw 2018/2019. Er blijkt in Zaanstad voor €40.000 schade veroorzaakt te zijn aan o.a. speeltoestellen, hondenpoep- en afvalbakken. Daar komt de schade aan bushokjes, en de private schade aan huizen en auto's nog bij. Dit moet anders!Uit de petitie over centrale lichtshows blijkt dat in Zaanstad h...

Moties Initiatiefvoorstellen Nieuws