Melchior Mattens


Steun­frac­tielid

Melchior uit Zaandijk werkt als actuaris (verzekeringswiskundige) en is zich vanuit zijn beroep zeer bewust van de risico’s van het huidige politieke beleid voor mens, dier en natuur. Hardlopen is zijn favoriete vrijetijdsbesteding. Vaak loopt hij lange stukken door de Zaanstreek en komt langs prachtige Zaanse natuurplekjes die spoedig dreigen te verdwijnen. Sommige worden bestemd voor woningbouw of hockeyvelden, andere worden steeds vaker gebruikt voor grote festivals. Op al deze plekken leven dieren en genieten mensen van de natuur. Natuur die voor ons van levensbelang is in een veranderend klimaat, met steeds warmere zomers en nattere winters, mag niet ten koste gaan van festivals of grootschalige nieuwbouwprojecten.

Mijn passie heb ik gevonden in het opkomen voor de dieren, de natuur en het welzijn van mensen. Of natuur nou binnen of buiten de gemeentegrenzen is, of dieren nou landbouw- of gewone huisdieren zijn, of mensen nou van hier of van elders komen, iedereen heeft het recht een gelukkig leven te leiden in Zaanstad.

Gerelateerd

PvdD protes­teert op boom­feestdag tegen bomenkap

Kappen met kappen!

Partij voor de Dieren Zaanstad grijpt de Nationale boomfeestdag aan om te protesteren tegen de massale kaalslag. Terwijl Boomfeestdag symbool staat voor het behoud van bomen en natuur, ziet de partij in rap tempo steeds meer groen, struiken en bomen verdwijnen in de gemeente. De PvdD-fractie plaatste woensdagmiddag een groot spandoek met als tekst ‘Kappen met kappen!’ en ‘Er schuilt een addertje o...

Moties Initiatiefvoorstellen Nieuws