Onderzoek naar het func­ti­o­neren van de ambte­lijke orga­ni­satie


16 december 2021

Voorzitter, zoals wij eerder ook hebben uitgedragen zijn wij voorstander van een onderzoek om de organisatie door te lichten. Er gaat veel mis en wij zien ook dat de organisatie niet is toegerust op de complexe samenleving. Het Zaanse beleid is veel te vaak gericht op pappen en nathouden, er worden fouten gemaakt en er is op kennisvlak bijzonder veel externe inhuur nodig. Voor een stuk heeft dat misschien ook te maken met de grilligheid van de raad en dat politieke beslissingen lang niet altijd rationele en logische beslissingen zijn, hetgeen het functioneren van de organisatie ondermijnt. Bij de geformuleerde onderzoeksvragen kunnen we ons daarom goed vinden in de eerste gestelde hoofdvraag die de samenhang tussen raad, college en ambtelijke organisatie vraagt te onderzoeken. Bij het lezen en overdenken van de derde onderzoeksvraag waren wij wel verbaasd: worden maatschappelijke problemen inderdaad complexer? Of waren de problemen altijd al complex, maar hebben we veel aspecten lang weten te negeren? Dat zien we bijvoorbeeld terug met de stikstof, klimaat- en biodiversiteitscrises: we negeren het totdat we de deksel keihard op de neus krijgen. Ook qua sociale opgaven, kansenongelijkheid, leefbaarheid in wijken als Poelenburg en Peldersveld, veel problemen waren er al, maar zijn lang genegeerd. Het gaat daarom meer over bewustwording van de complexiteit, het opzij zetten van gemakzucht en het stoppen met versimpelen van problemen. Wanneer de suggestie dat problemen steeds complexer worden uit deze onderzoeksvraag wordt weggehaald denken wij dat het bureau een stuk minder wordt gestuurd: we moeten de knelpunten écht bij onszelf zoeken en niet bij complexer wordende maatschappelijke problemen leggen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Woonwagens: veilig én duurzaam

Lees verder

Veel maatschappelijke winst te behalen door anders te investeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer