Veel maat­schap­pe­lijke winst te behalen door anders te inves­teren


Zaanse "Social Return on Investment"

16 december 2021

De SROI-afspraken die wij als Zaanstad maken met bedrijven zijn een belangrijke manier van stimulering van maatschappelijk betrokken ondernemerschap. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn belangrijke signalen dat er veel moet verbeteren, van de vastlegging van afspraken, het monitoren tot het ondersteunen met een zeer beperkte capaciteit. Ook wordt geadviseerd heldere doelstellingen te formuleren met indicatoren én te kijken hoe langetermijneffecten beter in kaart kunnen worden gebracht. Het college is gelukkig bereid actief iets met het Rekenkameradvies te gaan doen. Maar de Partij voor de Dieren ziet hier ook kansen liggen, kansen om bij de aanbevolen herstructurering SROI-doelstellingen uit te breiden: SROI houdt allang niet meer op bij investeren in arbeidsparticipatie en het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan ook gaan over verduurzaming, over milieu-impact, dierenwelzijn en mensenrechten in andere landen. Op deze gebieden is nog geen inkoopbeleid gedefinieerd, terwijl onder andere de klimaat- en biodiversiteitscrisis ons dwingen integraal naar maatschappelijke problemen aan te pakken. Het inkoopbeleid is daarmee bij uitstek geschikt om maatschappelijke impact te hebben, de hele reden waarom SROI ooit bedacht is. Omdat het college nu flink aan de slag moet, zeggen wij: pak nu door en zet een toekomstbestendig SROI-beleid neer. Graag vernemen we de reactie van het college op dit idee.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Onderzoek naar het functioneren van de ambtelijke organisatie

Lees verder

Rotterdamwet is niet uit te leggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer