Amen­dement aangepast sporten


Bij de Zaanse Visie op Sport 2020-2040 ‘Een leven lang plezier in sport!’

28 mei 2020

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 28 mei 2020 Constaterende dat:

  • Verenigingen en onderwijsinstellingen aangeven een centraal aangestuurd kennisnetwerk en cursusaanbod aangepast sporten te missen;
  • Een centraal aanbod overzicht bestaat maar ouders en belangenverengingen aangeven dit niet te kennen of weten te vinden;
  • Het aanbod aangepast sporten in Zaanstad niet compleet is waardoor tientallen gezinnen genoodzaakt zijn aanbod in de regio te vinden;
  • Overwegende dat:

  • De missie in de sportvisie uitgaat dat de sport in Zaanstad er is voor iedereen;
  • Aangepast sporten specifieke kennis vereist waarbij ondersteuning aan verenigingen nodig is;
  • Het drempelverlagend werkt als het aanbod makkelijk en centraal vindbaar is;
  • We in Zaanstad moeten streven naar een zo compleet mogelijk aanbod in aangepast sporten en waar dat niet kan de samenwerking moeten zoeken met partners in de regio;

Besluit aan De Zaanse Visie op Sport 2020-2040 ‘Een leven lang plezier in sport!’ toe te voegen aan de tabel op pagina 19:

Uitdaging

Doel

Aangepast sporten een centrale plek te geven in Zaanstad

(Door)ontwikkelen van een kennisnetwerk en ondersteuning ; Centraal aanbodoverzicht beter onder de aandacht brengen; Uitbreiden aanbod in Zaanstad en samenwerken in de regio;

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties van,

PvdA, Geert Rijken
ROSA, Hans Kuyper ChristenUnie, Christa Neefjes GroenLinks, Jan de Laat
CDA, Marc Wit
Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek naar impact klimaatschade op financiële positie

Lees verder

Motie vreemd: Zaanstad biedt veilige haven aan vluchtelingenkinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer