Motie vreemd: Zaanstad biedt veilige haven aan vluch­te­lin­gen­kin­deren


28 mei 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 28 mei 2020

Constaterende dat:

 • er op dit moment een grote humanitaire crisis plaatsvindt in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden;
 • alleenstaande kinderen, waarvan er ruim 5.000 in de kampen verblijven, extra kwetsbaar zijn;
 • de situatie in de vluchtelingenkampen veel ernstiger is geworden als gevolg van de dreiging van het coronavirus;
 • de Griekse minister van Burgerbelangen al in oktober 2019 een oproep heeft gedaan om 2.500 kinderen op te vangen in andere Europese landen;
 • de Nederlandse rijksoverheid, anders dan een aantal andere Europese landen, nog steeds geen gehoor heeft gegeven aan deze oproep;
 • meer dan 70 Nederlandse gemeenten zich inmiddels bereid verklaard hebben een aantal alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te vangen, maar het college van B&W van Zaanstad zich hiertoe nog niet bereid verklaarde;

Overwegende dat:

 • het binnen de Zaanse traditie past om zich te verzetten tegen onrecht en om hun, die vanwege politiek- en oorlogsgeweld, hun eigen huis en haard hebben moeten achterlaten, een veilige schuilplaats te bieden;
 • de weigering alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te vangen strijdig is met de Zaanse traditie;
 • Zaanstad een gastvrije, sociale gemeente is die haar verantwoordelijkheid neemt wanneer de rechten van kinderen in het geding komen;

Spreekt zich uit:

 • voor de opvang van vluchtelingenkinderen in Nederland en is bereid hier als gemeenschap aan bij te dragen;

Roept het college van B&W op:

 • dit standpunt van de gemeenteraad van Zaanstad in woord en op schrift actief uit te dragen richting de landelijke overheid;
 • bij de landelijke overheid aan te dringen op een spoedige opvang in Nederland van tenminste 500 alleenstaande kinderen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan de Vries namens D66
Roland van Braam namens SP
Romkje Mathkor namens GroenLinks
Mariska Schuttevaêr namens ROSA
Christa Neefjes-IJfs namens ChristenUnie
Judit Raa namens PvdD
Geert Rijken namens PvdA
Sebnem Pancar namens DENK
Elif Hotaman namens DOEN


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement aangepast sporten

Lees verder

Motie vreemd aan de orde over een duurzame bestrijding van de Japanse Duizendknoop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer