Amen­dement Bran­che­rings­beleid


16 september 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 16 september 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Horecavisie het volgende amendement voor:

Op blz. 27 van bovengenoemd voorstel,

“De gemeente heeft niet de mogelijkheid om de branchering vast te leggen in een Omgevingsplan, maar kan wel in overleg treden met ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars.”

Te vervangen door:

“De gemeente heeft nog niet de mogelijkheid om de branchering vast te leggen in een Omgevingsplan, maar kan wel in overleg treden met ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars. Wel onderzoekt Zaanstad de wenselijkheid van het invoeren van branchering voor horeca en hoe dit eventueel zou kunnen worden ingevoerd.”

Toelichting

In 2019 heeft Zaanstad het visiedocument Zaanse Visie op Gezondheid vastgesteld. Hierin staat dat Zaanstad graag ongezond gedrag wil voorkomen, waaronder ongezond eten. Naar aanleiding van de aankondiging dat McDonalds een extra vestiging zou willen openen in Zaandam centrum zijn er bij fracties veel vragen en reacties binnengekomen van bezorgde bewoners en een aantal fracties hebben ook vragen gesteld aan het college over branchering. O.a. op artikel 51 vragen van ROSA wacht de raad nog het antwoord af. De beantwoording van deze vragen en met een op handen zijnde agenda initiatief kan de raad op korte termijn in gesprek gaan over of zij – al dan niet op termijn – branchering voor Horeca zou willen gaan toepassen in Zaanstad.

Uit een onderzoek van de GGD Amsterdam1 naar juridische mogelijkheden van gemeenten om branchering in de horeca toe te passen blijkt dat er verschillende beleidskaders nodig zijn om branchering te kunnen onderbouwen. In de huidige versie van de horecavisie staat dat branchering niet mogelijk is via de omgevingswet. Omdat dit document voor een lange periode wordt vastgesteld is het wenselijk branchering als optie duidelijk open te houden, zodat de raad op een later moment over branchering kan besluiten, los van de vaststelling van de horecavisie.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren, Melchior Mattens
Namens de fractie Partij van de Arbeid, Tjeerd Pietersma
Namens de fractie ROSA, Menno de Haas
Namens de fractie GroenLinks, Jan de Laat
Namens de fractie SP, Roland van Braam

1 Zie ook voor meer informatie: Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer