Gun iedereen een X in het paspoort


Motie

16 september 2021

De gemeenteraad van Zaanstad voor de raadsvergadering bijeen op 16 september 2022,

Inleiding:

Op 21 juli 2021 verscheen in het Parool een bericht over de Amsterdamse rechtbank die heeft besloten bij wijze van uitzondering non-binaire geslachtsaanduiding in het paspoort toe te staan. De huidige wetgeving staat echter alleen een verandering van het geslacht in het paspoort toe naar man of vrouw. Een wijziging naar een non-binaire aanwijzing in het paspoort of geboorteakte, is nog niet mogelijk volgens de wet.

Constaterende dat:

- Het wettelijk nog niet mogelijk is dat een non-binaire geslachtsaanduiding in het paspoort wordt opgenomen;
- Het voor mensen van belang is dat er een non-binaire geslachtsaanduiding in het paspoort kan worden opgenomen;

Overwegende dat:

- Het college in beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA de volgende actie heeft voorgesteld:

‘’Het college zal daarover samen met de raad een standpunt innemen op het moment dat zich een concrete mogelijkheid aandient voor aansluiting op zulk een landelijke lobby.’’

Verzoekt het college:
- om namens de raad een brief naar de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen met het verzoek om de non-binaire geslachtsaanduiding voor iedereen zo snel mogelijk wettelijk mogelijk te maken.

Marc Wit – CDA Zaanstad
Melchior Mattens – Partij voor de Dieren

De beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA vind je hier.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV