Amen­dement No harm-principe bij klimaat­adap­tatie


8 juli 2021

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 8 juli 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. het document Uitvoeringsplan klimaatadaptatie

2021-2026 (2021/8430) het volgende amendement voor:

Op blz. 22 van bovengenoemd voorstel, na het punt

  • Klimaatadaptatie biedt kansen voor het versterken van de biodiversiteit in de stad. De potentie van de stedelijke omgeving om bij te dragen het behoud van biodiversiteit is nog lang niet uitgenut. Door te sturen op de maatregelen die nodig zijn in het kader van de klimaatadaptatie-opgave, is een meerwaarde te realiseren voor de diversiteit van flora en fauna in de stedelijke omgeving. En met het bevorderen van deze meerwaarde voor de natuur neemt ook de kwaliteit van de onze leefomgeving toe. We kijken daarbij naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de werkwijze zoals genoemd in het convenant Klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland.”

een extra punt toe te voegen, luidend:

  • Minimaal brengen klimaatadaptieve aanpassingen het klimaat en de biodiversiteit geen schade toe. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit onderbouwd. Klimaatadaptieve maatregelen met een positieve impact op klimaat en biodiversiteit verdienen de voorkeur. Dit no harm-principe geldt voor alle sporen van dit uitvoeringsplan.”

Toelichting

Klimaatadaptatie, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies dienen in samenhang te worden aangepakt, blijkt uit een recent rapport van IPBES en IPCC samen [1]. Deze zeer gerenommeerde onderzoekers wijzen erop dat bepaalde klimaatmaatregelen kunnen bijdragen aan het verlies van biodiversiteit en vice versa. Ze stellen: "Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering worden beide veroorzaakt door menselijke economische activiteiten, en ze versterken elkaar wederzijds. Geen van deze twee crises kunnen succesvol worden opgelost als we ze niet in samenhang aanpakken." We moeten dus voorkomen dat we onbedoeld maatregelen treffen die de kwaliteit van de leefomgeving, het klimaat óf de natuur schade toebrengen. Gezien overige alarmerende berichtgeving (het 6e Assessment Report van het IPCC [2] [3], Canada (Lytton) etc.) is het essentieel om deze brede blik toe te passen bij alle 5 de sporen van dit Uitvoeringsplan.


Een voorbeeld van blz 21:

Indien hierbij geen aandacht besteed wordt aan kansen en gevaren voor de biodiversiteit, verandert er misschien niets aan het gifgebruik en het soort planten, met als gevolg dat mensen en scholen bomen en planten planten waar insecten aan doodgaan en ook de vogels die insecten eten. Ook zijn te ver doorontwikkelde planten onmogelijk voor bijvoorbeeld bijen om voedsel uit te halen en hebben insecten die hier leven, flora nodig die hier thuishoren. Je doet daarmee ieders goedbedoelde inzet teniet.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Melchior Mattens

1: Bron: IPBES-IPCC Co-Sponsored Workshop Report on Biodiversity and Climate Change https://www.ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and- climate-change?fbclid=IwAR0UID3H0czEz3RqtXSiXfCeuP2uK3V3Bm-XcuP57zKSsL86npYmo4APL9E

2: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

3: https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/23/climate-change-dangerous-thresholds-un-report


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement A Kader Klimaatadaptatie bij Startnotitie Inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte

Lees verder

Amendement Brancheringsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer