Amen­dement De gevolgen van COVID-19 voor de jeugd op het netvlies


Bij Beleids­kader Jeugd 2021-2030

27 januari 2022

Ingediend in de gemeenteraad van Zaanstad op 23 december 2021

De ondergetekenden stellen m.b.t. Beleidskader Jeugd 2021-2030 het volgende amendement voor:

Op blz. 14 in het kader Het effect van Covid19 op gezondheid van bovengenoemd voorstel

"De Covid19-epidemie geeft ons ook nieuwe inzichten, zeker ook positieve:"

te wijzigen in

"De COVID-19-pandemie heeft op veel jongeren een enorme impact: stress, stemmingsklachten, slaapproblemen, leerachterstanden en soms langdurige gezondheidsschade.[1] Voor hun ontwikkeling is het essentieel dat zij samen kunnen komen.

Deze impact kan nog maanden of zelfs jaren voortduren. [2] We zullen het verloop van deze negatieve gevolgen van de pandemie nauwlettend volgen en waar nodig beleid ontwikkelen om onze jeugd te helpen zich te herstellen.

De pandemie geeft ons ook positieve inzichten:"

En ook elders "Covid19" te wijzigen in "COVID-19".

Toelichting:

Het Beleidskader Jeugd kiest een positieve insteek met betrekking tot COVID-19. Dat is mooi, maar zeker niet het hele verhaal. Dit amendement beoogt recht te doen aan de negatieve gevolgen die COVID-19 ook heeft. Juist ook omdat jongeren zélf aangeven dat hun belangen vaak over het hoofd gezien worden. De impact van de maatregelen is voor kinderen en jongeren ook anders dan voor andere leeftijdsgroepen, en vraagt daarom specifieke aandacht.

Door dit expliciet in dit beleidskader op te nemen, zorgen we ervoor dat we dit niet uit het oog verliezen.

Melchior Mattens, Partij voor de Dieren
Menno de Haas, ROSA

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meer-dan-de-helft-van-de-jongeren-met-milde-coronaklachten-krijgt-long-covid-blijkt-uit-onderzoek-in-noorwegen/

[2] https://nacada.ksu.edu/Resources/Academic-Advising-Today/View-Articles/Timing-is-Everything-Coronavirus-and-the-Chronosystem.aspx


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, De Socialisten, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid