Amen­dement L Kijk Verder


24 september 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, besprekende de Wensen en bedenkingen concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ),

besluit in het raadsvoorstel de volgende passage onder “Wensen” toe te voegen:

“– Roep gemeenten op om zoekgebieden, die voor de RES 1.0 afvallen als geschikt voor windmolens of zonneweides, in het proces naar volgende versies van de RES opnieuw te evalueren op hun geschiktheid.”

Toelichting:

Het is onverstandig om in deze fase van de energietransitie zoekgebieden af te wijzen. Zaanstad dringt aan op innovatie, op creatieve oplossingen en op “verder kijken dan de neus lang is”. Dit is nodig om de doelstellingen te halen. In het besef dat in de toekomst er meer een beroep zal worden gedaan op onze bereidheid energiebronnen in het landschap in te passen, moeten we erop aandringen dat gemeenten opties blijven openhouden. Zelf dienen we daar ook een voorbeeld van te zijn.

GroenLinks, Romkje Mathkor
Partij voor de Dieren, Judit Raa
CDA, Bas Westerhof


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA

Tegen

ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Lokaal Zaans, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer