Amen­dement verhoging frac­tie­budget


21 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 20 juni, besprekende de Voorjaarsnota 2019-2023,

Constaterende dat:

  • Fracties momenteel niet genoeg budget ontvangen om aan de behoeften te voldoen, zoals; trainingen volgen en medewerkers van een vergoeding voorzien;
  • Het huidige fractiebudget op dit moment met 13 fracties € 38.350, - bedraagt;
  • Het gemiddelde fractiebudget van vergelijkbare 100.000+- gemeenten komt uit op zo’n €106.000,-


Besluit:

  • In te stemmen met de gewijzigde begroting 2019 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 ‘Overzicht van baten en lasten’ met dien verstande dat er €38.350,- extra beschikbaar komt voor fractiebudgetten.

Uitwerking huidige situatie:

• Bedrag vaste component (per fractie): € 2050, bedrag variabele component (per raadslid): € 300


Uitwerking nieuwe situatie:

• Bedrag vaste component (per fractie): €5000, bedrag variabele component (per raadslid): €300

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

DENK Zaanstad, Sebnem Pancar

Partij voor de Dieren Zaanstad, Judit Raa

Democratisch Zaanstad, Juliëtte Esmée Rot

Partij voor Ouderen en Veiligheid, Harrie van der Laan


Status

Aangenomen

Voor

DENK, CDA, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Tegen

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, ROSA