Deskun­dig­heids­be­vor­dering groe­nadoptie


Motie bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2023, besprekend de Voorjaarsnota 2024-2027

Constaterende dat:

  • er in 2023 in Zaanstad 200 groenadoptie initiatieven worden geprognosticeerd;
  • de streefwaarde in 2023 eveneens 200 groenadoptie initiatieven bedraagt en in 2026 zelfs stijgt naar 210;
  • een aantal groenadopties succesvol is, gezien de folder van Kontakt Milieubeheer Zaanstad en de gemeente;
  • een aantal andere groenadopties verwaarloosd is of inmiddels totaal niet meer onderhouden wordt;
  • succesrijke groenadopties andere initiatiefnemers kunnen stimuleren om zelf ook een stukje groen te adopteren.

Overwegende dat:

meer deskundigheid bij de (toekomstige) groenadoptanten zal leiden tot meer (succesvolle) groenadopties

Besluit het college van B&W opdracht te geven;

  • een cursus te (laten) ontwikkelen voor groenadoptanten, zodat meer groenadopties succesvol zijn;
  • dit te doen door middel van een webinar en/of een cursusboekje voor (toekomstige) groen adoptanten en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Kom in verzet tegen de afbraak van de financiƫle positie van gemeenten

Lees verder

Reservering leefbaarheid Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer