Fami­lie­school


Motie bij de Voor­jaarsnota

20 juni 2023

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 20 juni 2023, behandelende de kadernota 2024-2027,

Constaterende

Dat op de ideeënmarkt het idee geopperd is voor een familieschool, waarbij (alleenstaande) ouders samen met hun kinderen tot 4 jaar terecht kunnen om aan hun Nederlandse taal te werken (NT2).

Overwegende

  • Dat vanwege het huidige personeelstekort er veel druk op de kinderopvang is.
  • Dat dit uit zich in maandenlange wachtlijsten, waardoor sommige ouders hun persoonlijke ontwikkelingen aan de kant schuiven om voor hun kinderen te zorgen.
  • Dat de Zaanse Familieschool, een samensmelting van een taalschool en een kinderopvang, de ambitie heeft dat iedere ouder zonder belemmeringen aan zijn/haar taal kan werken.-
  • Dat door de Nederlandse taal machtig te worden, deze ouders beter kunnen deelnemen aan de maatschappij waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt wordt vergroot.

Draagt het College op

  • Te onderzoeken op welke manier het initiatief van de Familieschool kan worden ondersteund en tot bloei gebracht, bijvoorbeeld door aansluiten bij bestaande initiatieven in de gemeente
  • De resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan de raad.


En gaat over tot de orde van de dag.

D66 Zaanstad, Merel Kingma

CU Zaanstad, Hanneke Veurink Malda

VVD, Annemarie van Nieuwamerongen

PvdA, Eyles Koseoglu

GroenLinks, Katinka Kroon

Partij voor de Dieren, Melchior Mattens


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Asielzoekers sneller aan het werk

Lees verder

Kom in verzet tegen de afbraak van de financiële positie van gemeenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer