Investeer in stilte en schone lucht, niet in de A8-A9!


Amen­dement bij de Voor­jaarsnota 2019-2023

6 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 3 en 20 juni 2019

besluit in het Raadsvoorstel en Besluitnota Voorjaarsnota 2019-2023

punt 8a) van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

  • 8a) In te stemmen met het schrappen van de A8-A9 uit het Investeringsfonds, zowel in de periode 2021/2022 als in de periode 2027/2028 (€ 14 miljoen).
  • In het Investeringsfonds een bedrag van € 7 miljoen te reserveren voor het in de periode 2021/2022 verminderen van de geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit in Krommenie en omgeving.
  • De resterende € 7 miljoen, aanvankelijk bedoeld om te investeren in de A8-A9 in de periode 2027/2028 te reserveren voor het in de periode 2021/2022 verminderen van de geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de omgeving van de A8 en de Coenbrug.

Zo nodig de overige punten in het raadsvoorstel hierop aan te passen.

Namens de fracties van:

SP, Patrick Zoomermeijer

Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Paul Laport

Toelichting:

De kans dat de A8-A9 aangelegd wordt, wordt steeds onwaarschijnlijker. Weliswaar heeft de provincie Noord-Holland een landschapsarchitect ingeschakeld om een landschapsplan te maken dat ICOMOS moet overtuigen dat de A8-A9 aangelegd zou kunnen worden zonder het cultureel erfgoed Stelling van Amsterdam blijvend te beschadigen, maar dit heeft een zeer geringe kans van slagen gezien de eerdere stellingname van ICOMOS. Nu de Raad van State ook PAS naar de papierversnipperaar verwezen heeft, is het de vraag of de A8-A9 nog gehandhaafd kan blijven als prioritair project in het kader van de Wnb. Wij moeten daarom kiezen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit overal in Zaanstad. Als goed begin willen wij daarom investeren in het verminderen van de geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de omgeving van Krommenie en de A8-Coenbrug.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, VVD

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Ook voor Nuggers nieuwe kansen!

Lees verder

Motie CO₂-uitstoot als indicator

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer