Motie: afkop­pelen regen­wa­ter­afvoer van riool


19 juli 2018

Constaterende dat:

  • Zaanstad de duurzaamheidstransitie moet versnellen;
  • Stortbuien en langdurige regenval steeds vaker voorkomen;
  • Bij zware regenval het riool te veel belast wordt met als gevolg wateroverlast;
  • Schoon regenwater nu vermengd wordt met vuil rioolwater waardoor rioolwaterzuiveringsinstallaties onnodig zwaar belast worden.

Overwegende dat:

  • Er in minstens 35 gemeentes in Nederland vergelijkbare regelingen zijn (1);
  • Er mogelijkheden zijn om via een infiltratiesysteem opgevangen water op de plek waar de regen is gevallen terug de natuur in te laten stromen;
  • Dit ten goede komt aan het grondwater;
  • Verdroging voorkomen kan worden;
  • Bij nieuwbouw dit vaak al gebeurt.

Verzoekt het college een subsidieregeling en informatiecampagne in het leven te roepen die het voor bewoners van Zaanstad aantrekkelijk maakt om hun regenwaterafvoer los te koppelen van het riool.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:
Partij voor de Dieren, Judit Raa

GroenLinks, Romkje Mathkor

1: Bron: https://www.duurzaamthuis.nl/f...


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP