Motie Beter maai­beleid


10 juni 2019

De raad van Zaanstad bijeen op 20 juni 2019, besprekende de voorjaarsnota 2019-2023, spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat:

 • In de laatste jaren het bijen- en insectenbestand dramatisch is afgenomen;
 • In het Zaanse coalitieakkoord staat dat de gemeente het belang van biodiversiteit inziet en aandacht heeft voor de insectenpopulatie (p.23);
 • Dit in de praktijk helaas niet altijd wordt toegepast, want onlangs zijn er bij de omgelegde Guisweg weer vele bijen- en rietorchissen gemaaid, terwijl de afspraak was om slechts eenmaal in het najaar na de bloei te maaien;
 • Dit helaas niet de eerste keer is dat dit is fout gegaan;

Overwegende dat:

 • Te vaak maaien niet goed is voor de biodiversiteit en het insectenbestand;
 • Er beter slechts eenmaal per jaar, maar dan wel op de juiste manier, gemaaid kan worden;
 • Het beter is om pas na de bloei te maaien en niet te klepelen*;
 • Dit bereikt kan worden door het beheer nauwkeuriger aan te geven in het bestek en betere voorlichting te geven aan de aannemer;
 • Minder vaak maar kwalitatief beter maaien kosten kan uitsparen en op zijn minst kostenneutraal zou kunnen uitwerken;

Draagt het college op:

 • Maatregelen te nemen die leiden tot een maaibeleid dat de biodiversiteit bevordert; en
 • Deze maatregelen terug te koppelen aan de raad,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

GroenLinks, Romkje Mathkor

Partij voor de Dieren, Judit Raa

* Klepelen wil zeggen dat het maaisel blijft liggen, wat leidt tot een verruiging van de bodem, waardoor er uiteindelijk alleen nog plaats is voor grassen en brandnetels. Het is beter om het maaisel na zaadzetting weg te halen.


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

CDA, Democratisch Zaanstad, DENK, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Lees onze andere moties

Motie Niet meebetalen aan Sail, dan ook geen kosten!

Lees verder

Amendement Zaancampus en Hogeschool voor de Handen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer