Motie Betere infor­ma­tie­ka­nalen voor mantel­zorgers


21 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 20 juni 2019, behandelende de voorjaarsnota 2019-2023,

Constaterende dat:

  • De vergrijzing in Nederland, maar ook in Zaanstad, sterk zal toenemen;
  • De zorg voor ouderen in Zaanstad voor een deel door mantelzorgers wordt uitgevoerd;
  • Het de taak is van de gemeente om de mantelzorg in de stad zo goed mogelijk te ondersteunen;

Van mening dat:

  • De informatiekanalen in de richting van mantelzorgers kan worden verbeterd;
  • Mantelzorgers voorzien moeten worden van begrijpelijke en heldere taal:
  • Informatie richting mantelzorgers aangeboden zou moeten worden in andere talen, zoals Turks en Arabisch;

Verzoekt het college:

  • Mantelzorgers beter te informeren middels brochures en sociale media kanalen en de bestaande informatiekanalen te optimaliseren;
  • Mantelzorgers beter te informeren in andere talen, zoals Turks en Arabisch;
  • Hierover te rapporteren aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fracties

DENK Zaanstad, Elif Hotaman

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, VVD

Tegen

PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer