Motie Raads­com­mu­ni­catie


21 juni 2019

De gemeenteraad, bijeen op donderdag 20 juni 2019

Overwegende dat:

  • Het in een grote en groeiende gemeente als Zaanstad van groot belang is dat inwoners op de hoogte zijn van het werk van de Gemeenteraad;
  • Moet worden geprobeerd op alle fronten te werken aan het verkleinen van de afstand tussen inwoners en politiek;
  • Informatie over de onderwerpen in de gemeenteraad en de mogelijkheden die inwoners hebben via de gemeenteraad lang niet altijd genoeg bekend zijn bij de inwoners van Zaanstad.

Constaterende dat:

  • De griffie op dit moment niet genoeg capaciteit heeft om voldoende aandacht te kunnen geven aan de raadscommunicatie;
  • Hierdoor niet alle communicatiekanalen optimaal benut kunnen worden.

Besluit:

  • Dat de raadscommunicatie geïntensiveerd moet worden;

Hiervoor een bedrag te reserveren van€ 36.000,00 voor uitbreiding van capaciteit op de afdeling communicatie en griffie.


Indien bij de begroting blijkt dat de financiele ruimte hiervoor ontbreekt, hiervoor dekking te zoeken in het budget voor bedrijfsvoering (zie onderzoeksrichting G4, pagina 77 van de zoekrichtingen) en dit terug te koppelen naar de Raad.

Namens

Mieke van der Beek, ChristenUnie

Flip Hoedemaeker, D66

Jaap Keijser, Partij voor Ouderen en Veiligheid

Judit Raa, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, VVD

Tegen

ROSA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer