Motie Toeris­ten­be­lasting passa­giers Rivier­cruises


21 juni 2019

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2019

Constaterende:

  • Dat de Gemeente Amsterdam sinds 1 januari 2019 een verordening hanteert op grond waarvan er (onder voorwaarden) €8,00 per dag aandagtoeristenbelasting wordt geheven aan passagiers van riviercruises.
  • Dat Amsterdam wel de havengelden namens Zaanstad incasseert en afdraagt maar geen (dag)toeristenbelasting heft omdat Zaanstad een dergelijke regeling niet kent.

Overwegende:

  • Dat er geen enkele reden is op grond waarvan toeristen, die middels riviercruises Zaanstad bezoeken, vrijgesteld zouden moeten worden van (dag) toeristenbelasting).
  • Dat bij gebruik van identieke regeling als Amsterdam de administratieve afhandeling zonder noemenswaardige kosten kan worden gerealiseerd

Draagt het college op om:

  • Analoog aan de Gemeente Amsterdam een verordening dagtoeristenbelasting voor Riviercruiseschepen op te stellen en deze voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2020-2024 aan de Raad voor te leggen.
  • De huidige verordening Toeristenbelasting waar nodig hierop aan te passen.


Tjeerd Pietersma, PvdA Romkje-Mathkor-van Bennekom, GL Roland van Braam, SP
Ruud Pauw, ROSA
Judit Raa, PvdD


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, SP

Tegen

Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Motie Inning toeristenbelasting AirBNB

Lees verder

Motie Betere informatiekanalen voor mantelzorgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer