Motie 'Eet geen dierendag'


19 september 2018

4 oktober Eet geen Dierendag en meer vega(n) opties daarna

Constaterende dat:

 • het op 4 oktober Dierendag is. Elk jaar wordt op deze dag wereldwijd stilgestaan bij het lot van dieren;
 • de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier deze dag heeft omgedoopt tot Eet geen Dierendag, omdat het een feestdag voor alle dieren moet zijn;
 • honderden bedrijfskantines en gemeenten in Nederland meedoen door op Dierendag uitsluitend vegetarisch en plantaardig voedsel te serveren;
 • er in de gemeentelijke kantine en bij vergaderingen en bijeenkomsten nauwelijks vegetarische en plantaardige keuzes worden aangeboden;
 • volgens zowel de Gezondheidsraad als het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het eten van minder dierlijke producten en meer groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor de duurzaamheid;

Overwegende dat:

 • de intensieve veehouderij leidt tot ernstig dierenleed;
 • de gemeente een belangrijke voorbeeldpositie heeft om klimaatverandering tegen te gaan;
 • Zaanstad de ambitie heeft in 2030 klimaatneutraal te zijn;
 • duurzaam consumeren daar een onderdeel van zou moeten zijn;
 • in het coalitieakkoord staat dat het college positief wil bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, met verwijzing naar de eiwittransitie;
 • de productie van vlees veel broeikasgasemissies tot gevolg heeft;
 • beduidende CO2 -besparingen kunnen worden behaald met de vermindering van vleesconsumptie[1];

Roept het college op:

 • Als gemeente Zaanstad mee te doen aan de campagne van Wakker Dier door

op Dierendag voortaan uitsluitend vegetarische en plantaardige voeding en hapjes te serveren in de bedrijfsrestaurants en de foyer binnen de gemeentelijke organisatie;

 • Te zorgen dat in de kantine en bij alle bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente voldoende aanbod is aan vega(n) opties is, het hele jaar door, ook als het geen dierendag is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

ROSA, Mariska Schuttevaer

[1] Methaan uitstoot via o.a. koeienmest heeft een ongeveer 25 keer groter effect op het klimaat dan kooldioxide; omgerekend naar CO2-equivalent staat een kiloton methaanuitstoot ongeveer gelijk aan 25 kiloton CO2-uitstoot. Bron: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/pbl-2017-Overige-broeikasgasemissies-in-de-nationale-energieverkenning-2017_3197.pdf (Pagina 4)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Afval in het Twiske

Lees verder

Motie internationale dienstreizen college

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer