Motie inter­na­ti­onale dienst­reizen college


19 september 2018

Motie vreemd: Internationale dienstreizen

Constaterende dat:

 • het college van B&W soms voor het werk internationale dienstreizen moeten maken;
 • er geen CO2-compensatie wordt toegepast bij vliegtuigreizen;
 • leden van het vorige college ook in hogere klasse gevlogen hebben;
 • de Verordening rechtspositie wethouder gemeente Zaanstad 2014 en de Gedragscode voor
 • Burgemeester en Wethouders het kader schetsen voor deze dienstreizen;

Overwegende dat:

 • vliegen het milieu en het klimaat zwaar belast,
 • eerste klas vliegen een hogere CO2-uitstoot per vlucht kan worden toegerekend,
 • de (hogesnelheids)trein een goed alternatief is voor reizen tot 1000 kilometer;

Besluit:

 1. Het college te verzoeken de raad voor de jaarwisseling een voorstel aan te bieden voor een aangepaste Verordening rechtspositie wethouders gemeente Zaanstad 2014, waarin aan artikel 6 van de Verordening rechtspositie wethouders gemeente Zaanstad 2014 een lid 4 is toegevoegd dat luidt:

  Lid 4 Internationale werkbezoeken tot 1000 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het college de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur. Bij afstanden groter dan 1000 kilometer wordt de CO2-uitstoot van vluchtenstandaard gecompenseerd;
 2. Het college te verzoeken de raad voor de jaarwisseling een voorstel voor een nieuwe Gedragscode Burgemeester en Wethouders voor te leggen, waarin artikel 3.3 (ten opzichte van de huidige Gedragscode Wethouders Zaanstad) wordt toegevoegd:

  Internationale werkbezoeken tot 1000 kilometer worden per (snelle) trein afgelegd, waarbij het college de bevoegdheid heeft (in incidentele gevallen) af te wijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld vanwege reisduur. Bij afstanden groter dan 1000 kilometer wordt de CO2-uitstoot van vluchten standaard gecompenseerd. Per vliegtuig mag in beginsel niet in de eerste klasse (of daarmee vergelijkbare klassen) worden gereisd. Slechts voor zover de omstandigheden daartoe noodzaken staat het college een bestuurder toe om met een hogere klasse te reizen.
 3. Indien voor het vliegtuig moet worden gekozen – onafhankelijk welke afstand wordt afgelegd - wordt standaard geld uitgetrokken voor volledige CO2-compensatie van de vlucht. Dit kan bijvoorbeeld middels bomenaanplanting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Partij voor de Dieren, Judit Raa

ROSA, Mariska Schuttevaer

GroenLinks, Hildr Vogelesang


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Motie 'Eet geen dierendag'

Lees verder

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Drugspanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer