Motie Finan­ciering zonne­pa­nelen gemeen­telijk vastgoed door derden


21 juni 2019

De raad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 20 juli 2019, behandelend de Voorjaarsnota 2019-2023,

Constaterende dat:

 • Over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, betreffende zonnepanelen, in de voorjaarsnota (pag. 58) wordt gesteld dat: “Voor het aanbrengen van zonnepanelen moet op diverse panden nog constructief onderzoek worden verricht naar de constructieve consequenties en de mogelijkheid van teruglevering van stroom aan de netbeheerder.”
 • “WeSpark” onlangs van start is gegaan, waardoor opgewekte stroom binnen het Zaanse netwerk kan blijven.
 • De gemeente Zaanstad, conform het coalitieakkoord, inzet op het gasloos maken van woningen én in haar ambitie om in 2030-2040 een klimaatneutrale stad te kunnen zijn, inzet op maatregelen die effect leveren op korte termijn.
 • De gemeente beschikt over vele meters ongebruikt dakoppervlakte op haar gemeentelijk vastgoed. De Stichting Sportbedrijf Zaanstad, bijvoorbeeld, exploiteert: 3 zwembaden, 4 sporthallen, en 33 gymzalen: tezamen een geschat bruikbaar dakoppervlakte van 15.000 m2. En het mogelijk geschat aantal zonnepanelen op de sportbedrijven alleen al is: (2.00 x 1.00 m1) 7.500 stuks.
 • De gemeente d.m.v. plaatsing van zonnepanelen zichtbaar werkt aan haar duurzaamheidsambities.
 • Er diverse constructies voorhanden zijn waarbij zonder, of met lage, investering zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn HVC Lokale Energie en “Zonnepanelen delen”.
 • Het eventueel door Zaanstad te investeren deel niet alleen laag zou zijn maar uiteindelijk alleen maar rendement op zou leveren, door de besparing op energiekosten.
 • Er met gebruikmaking van dergelijke constructies niet alleen voorzien kan worden in de eigen energiebehoefte van het gemeentelijk vastgoed, maar ook in de energiebehoefte van meerdere Zaanse huishoudens.

Draagt het college op

 • Te onderzoeken wie de beste samenwerkingspartner is om een plan “Zonne-energie gemeentelijk vastgoed” op te stellen, waarbij de investering voor Zaanstad zo laag mogelijk, en het rendement zo hoog mogelijk is.
 • Hierin mee te nemen dat het beschikbare dakoppervlakte van het gemeentelijk vastgoed maximaal zal worden belegd met zonnepanelen ter opwekking van zonne-energie.
 • Genoemd plan voor 1 januari 2020 aan de raad ter goedkeuring voor te leggen.

Mariska Schuttevaêr, ROSA

Evert Hartog, SP

Judit Raa, PvdD

Paul Laport, GroenLinks


  Status

  Aangenomen

  Voor

  CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD

  Tegen

  Democratisch Zaanstad, PVV

  Lees onze andere moties

  Motie Zichtbaar maken positieve ontwikkelingen Poelenburg

  Lees verder

  Motie Leefbaarheidsfonds

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer