Motie Zichtbaar maken positieve ontwik­ke­lingen Poelenburg


21 juni 2019

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 20 juni, besprekende de voorjaarsnota 2019-2023,

Constaterende dat:

  • Negatieve ontwikkelingen rondom Poelenburg vaak in de publiciteit zijn;
  • Er veel positieve ontwikkelingen zijn rondom Poelenburg na aanvang van het actieplan Poelenburg;
  • De inwoners van Poelenburg ontmoedigd raken door negatieve berichtgeving.

Overwegende dat:

  • De gemeente positieve ontwikkelingen rondom Poelenburg moet stimuleren;
  • De gemeente veel investeert in het actieplan Poelenburg en de resultaten gezien mogen worden;
  • Een positieve benadering vanuit de gemeente kan werken als stimulans om positieve ontwikkelingen in de wijk door te zetten.

Roept het college op:

  • De positieve ontwikkelingen rondom Poelenburg na aanvang van het actieplan Poelenburg in kaart te brengen;
  • Deze resultaten zichtbaar te maken voor de gemeenteraad en de inwoners van Zaanstad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

Denk, Sebnem Pancar

Partij voor de Dieren, Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer