Motie Kiezen voor circulair bouwen


2 juli 2020

De raad van Zaanstad, bijeen op 2 juli 2020,

spreekt zich als volgt uit:

Constaterende dat

 • De landelijke overheid in 2016 de overgang naar een circulaire economie heeft ingezet1;
 • Als onderdeel hiervan in 2023 alle aanvragen door de overheid circulair zullen zijn;
 • Er momenteel geen transitieplan op gemeentelijk niveau is;

Overwegende dat

 • Vanwege de bouwopgave in Zaanstad circulariteit actueel is, omdat er rekening gehouden moet worden met mogelijke toekomstige bestemming van materialen die nu gebruikt worden;
 • De bouwsector vraagt om duidelijke eisen en wensen van de kant van opdrachtgevers wanneer het circulariteit betreft;
 • De gemeente hierin bij voorkeur voor een “netwerkende” rol kiest, omdat er bij bouwprojecten veel samenwerking nodig is met ontwikkelaars;

Draagt het college op

 • Voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen bij alle gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwprojecten;
 • Circulair bouwen onderdeel te maken van tenders of aanbestedingen waar mogelijk;
 • Bij nieuwbouwprojecten in overleg met ontwikkelaars te onderzoeken in welke mate circulair bouwen onderdeel zal zijn van het project;
 • Bij projecten die worden voorgelegd aan de raad te onderbouwen in hoeverre er wordt voldaan aan criteria voor circulair bouwen;
 • De raad te informeren over de gevolgen van de het overheidsbesluit dat in 2023 alle aanvragen circulair dienen te zijn en hoe Zaanstad hiermee om zal gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hildr Behrens-Vogelesang, GroenLinks
Flip Hoedemaeker, D66 Bas Westerhof, CDA
Judit Raa, Partij voor de Dieren

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie vreemd over inkoop in het sociaal domein

Lees verder

Motie Geen collegeleden bij intochten met zwarte piet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer