Motie vreemd over inkoop in het sociaal domein


2 juli 2020

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 2 juli 2020,

Constaterende dat:

 • Inkoop in het sociaal domein nu meestal via aanbesteding verloopt;
 • Aanbestedingen langdurige en tijdrovende procedures zijn;
 • Aanbestedingen kunnen zorgen voor discontinu├»teit zoals bijvoorbeeld bij het overgaan van de ene naar de andere zorgaanbieder;
 • Dit ook kan leiden tot wisselingen van personeel, vertraging en wachtlijsten;
 • De raad bij aanbestedingen op afstand komt te staan;
 • De strenge vorm van aanbesteding niet verplicht is in het sociaal domein.

Overwegende dat:

 • We in het sociaal domein vaak met kwetsbare mensen te maken hebben;
 • Het niet wenselijk is dat deze lang op ondersteuning moeten wachten;
 • Er ook andere vormen van inkoop bestaan zoals onderhandse aanbesteding, inbesteding, subsidierelatie, etc.;
 • Er helaas nog behoorlijke overschrijdingen zijn in het sociaal domein;
 • De raad daarom graag een kaderstellende rol wil blijven spelen bij komende aanbestedingen;
 • De raad nu al wel betrokken is bij de uitgangspunten van een aanbesteding door het geven van een zienswijze voor het WMO vervoer, WMO huishoudelijke hulp, leerlingenvervoer, sociale wijkteams, uitvoering jeugdteams en specialistische hulp;
 • De raad daarbij dan graag de verantwoorde keuze voorgelegd wordt uit de verschillende vormen van inkoopmethodes, inclusief tijdpad, kosten, voor- en nadelen, etc.

Draagt het college op:

Om bij de hierboven genoemde aanbestedingen in het sociaal domein met de raad altijd te delen hoe de keuze bepaald is uit de verschillende soorten van aanbestedings- of contractvormen, inclusief tijdpad, kosten, voor- en nadelen, etc.

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, Romkje Mathkor
Socialistische Partij, Patrick Zoomermeijer
Partij voor de Dieren, Judit Raa
ROSA, Menno de Haas


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer