Motie Paint it black


24 september 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 24 september 2020,

Constaterende dat:

  • De gemeente Zaanstad, samen met de regiogemeenten, haar ambities omtrent hernieuwbare energieopwekking duidelijk heeft gemaakt met de concept-RES 1.0 ¹;
  • Een substantieel onderdeel van deze hernieuwbare energieopwekking gebaseerd is op windenergie;

Overwegende dat:

  • Vogels tegen de draaiende wieken van de windturbines kunnen vliegen;
  • Een recent onderzoek laat zien dat door een zeer simpele en goedkope maatregel, namelijk het zwart verven van één van de rotorbladen, er tot wel 70 procent minder vogelaanvaringen zijn ²;

Verzoekt het college:

Om in gesprek te gaan met relevante energieleveranciers om te onderzoeken of het toepassen van deze maatregel ook in Zaanstaad tot positieve resultaten kan leiden, er van uitgaand dat het schilderen zo veel mogelijk vóór het plaatsen van de windturbines gebeurt, zodat de kosten minimaal blijven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor de Dieren,

Judit Raa

¹ https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-april-2020.pdf

² https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/5037/S-229-effektive-er-tiltakene-for-fuglevennlig-vindkraftStatus

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, DENK, ROSA

Tegen

Democratisch Zaanstad, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement B: De tijd is op

Lees verder

Amendement K: Inpasbaarheid in de Omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer