Amen­dement B: De tijd is op


24 september 2020

De raad, bijeen op 24 september 2020, besprekende de “Wensen en bedenkingen concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ)”,


Constaterende dat

  • Nederland uiterlijk in 2038 klimaatneutraal moet zijn om met 2/3 kans onder een temperatuurstijging van 1,8 graden celcius te blijven;
  • Nederland uiterlijk in 2026 klimaatneutraal moet zijn om met 2/3 kans onder een temperatuurstijging van 1,5 graden celcius te blijven;
  • De gevolgen van het niet tijdig realiseren van een klimaatneutrale samenleving dramatisch zijn, waaronder: water- en voedselschaarste, vluchtelingenstromen en veel meer natuurrampen.

Overwegende dat

  • Zaanstad alleen goed rentmeesterschap vertoont als 2026 de einddatum is waarop Zaanstad volledig klimaatneutraal is en daarmee de volgende generaties niet opzadelt met een klimaatschuld;
  • De overheid daarom moet bepalen wat nodig is om klimaatneutraliteit in 2026 te bereiken; Als dit niet betaalbaar blijkt te zijn voor inwoners moet Zaanstad de portemonnee trekken om ze te ondersteunen;

Besluit

Het stuk:

“In de RES NHZ 1.0 moet duidelijker worden dat en hoe de energie transitie betaalbaar blijft voor iedereen. De onderdelen die hieraan bijdragen, zoals het inzetten op een goede energiemix (zon, wind) en de juiste aanpassingen aan de energie infrastructuur (inclusief lokale opwek/afname en opslag) moeten onderdeel zijn van de RES NHZ 1.0.”

Te veranderen in

“In de RES NHZ 1.0 moet betaalbaarheid voor iedereen van ondergeschikt belang zijn aan de noodzaak om in 2026 klimaatneutraal te zijn. Het financieel gat dat voor huishoudens ontstaat in de optimale strategie om snel klimaatneutraal te worden kan immers worden gedicht door de gemeenten, provincie en het Rijk.”


Namens de Partij voor de Dieren Zaanstad
Judit Raa


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, PVV, ROSA, SP, VVD