Motie Inning toeris­ten­be­lasting AirBNB


21 juni 2019

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 20 juni 2019

Constaterende:

 • Dat het niet bekend is wat de (gemiste) opbrengst is aan toeristenbelasting op grond van Airbnb overnachtingen;
 • Dat er geen actief toezicht word gehouden op Airbnb (particuliere vakantieverhuur);
 • Dat er volgens het BeFormation rapport 2018 over Airbnb inmiddels in Zaanstad 164 woningen, 144 kamers en 7 gedeelde kamers beschikbaar zijn voor particuliere vakantieverhuur (ruim 20 meer dan in 2017)

Overwegende:

 • Dat er geen controle is op de afdracht van toeristenbelasting en er daardoor sprake is van oneerlijke concurrentie met de reguliere hotelbranche;
 • Dat Zaanstad hierdoor inkomsten misloopt en in onvoldoende mate handhaaft op haar eigen verordening(en);
 • Dat de meeropbrengst van Toeristenbelasting bij Airbnb betrokken kan worden bij de discussie over een gedifferentieerd stelsel van Toeristenbelasting voor geheel Zaanstad.


Draagt het college op om:

Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2020-2024 met een plan van aanpak te komen waarin is opgenomen:

  • Hoe de melding van en de controle op aangifte van toeristenbelasting door Airbnb aanbieders kan worden verbeterd;
  • Een voorstel voor extra handhavingscapaciteit voor een periode van 2 jaar om zowel digitaal als fysiek het beschikbare aanbod van Airbnb locaties te monitoren en te controleren en de kosten hiervan te financieren uit de extra opbrengst toeristenbelasting;
  • Jaarlijks de resultaten hiervan aan de Raad te presenteren.

  Tjeerd Pietersma, PvdA

  Romkje Mathkor-van Bennekom, GL

  Roland van Braam, SP

  Ruud Pauw, ROSA

  Judit Raa, PvdD

  Annemarie van Nieuwamerongen, VVD


  Status

  Aangenomen

  Voor

  GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV, SP

  Tegen