Motie vreemd aan de orde van de dag: Lokaal fiets­verkeer niet hinderen


Bijvoor­beeld het fietspad langs de Zaanse Schans

9 juni 2020

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 11 juni 2020,

Constaterende dat:

  • Het college onlangs besloot om het fietspad langs de Zaanse Schans (de Kalverringdijk) af te sluiten;
  • Het dit besluit nam op verzoek van Stichitng Zaanse Schans;
  • De fietsersbond pas achteraf bij dit besluit is betrokken;
  • De alternatieve route veel langer is;

Overwegende dat:

  • Het openbaar vervoer vanwege corona zo veel mogelijk gereserveerd dient te blijven voor mensen in vitale beroepen;
  • De fiets voor veel mensen een voor de hand liggend, zo niet het enige vervoermiddel is;
  • Zaanstad ambieert om het fietsverkeer te bevorderen;

Roept het college op

Om ook als het toerisme weer aantrekt, samen met de fietsersbond te zoeken naar oplossingen voor het afstand houden die nĂ­et ten nadele zijn van het fiets- en voetgangersverkeer.

Namens de fracties van
Partij voor de Dieren, Judit Raa
GroenLinks, Romkje Mathkor
D66, Flip Hoedemaker
ROSA, Menno de Haas
PvdA, Geert Rijken


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, Democratisch Zaanstad, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, SP, VVD

Tegen

Partij voor Ouderen en Veiligheid, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Er schuilt een addertje onder het kunstgras

Lees verder

Motie vreemd: thuiswerken en flexibele werktijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer