Motie vreemd: thuis­werken en flexibele werk­tijden


30 juni 2020

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op donderdag 2 juli 2020,

Constaterende dat:

  • Tijdens de Corona-tijd is gebleken dat thuiswerken in veel gevallen mogelijk is gebleken;
  • Bij werknemers die aanwezig moeten zijn om hun werk te kunnen uitvoeren, het aanhouden van flexibele werktijden in veel gevallen ook mogelijk is gebleken;
  • Deze ontwikkelingen hebben geleid tot veel minder files;
  • Bij minder files de doorstroming beter is, wat de reistijd verkort;
  • Minder files leidt tot minder uitstoot en dus verbeterde luchtkwaliteit.

Overwegende dat:

  • Niet alleen werkgevers, maar ook onderwijsinstellingen meer flexibel zouden moeten zijn in werk- en lestijden.

Roept het college op:

  • Werkgevers en onderwijsinstellingen op te roepen ook na versoepeling van de Corona-maatregelen zo veel mogelijk thuiswerken en/of het hanteren van flexibele werktijden de norm te laten zijn;
  • In gesprek te treden met lokale werkgevers en onderwijsinstellingen om na te gaan wat zij nodig hebben om dit te bewerkstelligen;
  • Hierin ook een voorbeeldrol te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

GroenLinks, Hildr Behrens-Vogelesang
Partij voor de Dieren, Judit Raa
Socialistische Partij, Roland van Braam


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag: Lokaal fietsverkeer niet hinderen

Lees verder

Motie vreemd: educatie koloniaal verleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer