Amen­dement Er schuilt een addertje onder het kunstgras


Bij de nieuwe Zaanse sport­visie

9 juni 2020

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Zaanstad op 11 juni 2020

Ondergetekende stelt met betrekking tot het voorstel Zaanse sportvisie 2020-2040 het volgende amendement voor:

Op blz. 6 onder paragraaf 1.2.2 Duurzaamheid van bovengenoemd voorstel

Na “Ook in de productie liggen kansen als we afval weten te gebruiken als grondstof en daarmee de economie circulair maken”

de volgende zin toe te voegen:

“We zorgen ervoor dat tot nu toe gebruikte materialen zo veel mogelijk gerecycled worden, en voorkomen dat er in de toekomst op enige wijze milieuschade kan optreden als gevolg van de gebruikte materialen bij nieuwe en vervangende projecten.”


Toelichting:
Dit amendement beoogt uiting te geven aan het volgende gedeelte van het coalitieakkoord: “Investeren in duurzaamheid is belangrijk om het milieu en onze leefomgeving te beschermen en te behouden. Dat zijn wij verplicht aan de huidige en toekomstige generaties in Zaanstad.
Duurzaamheid moet benaderd worden vanuit de wisselwerking tussen economie, ecologie en de wensen van de samenleving.” (Hoofdstuk 6 Duurzaam en groen)

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,
Judit Raa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, DENK, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA, ROSA, D66, SP

Tegen

CDA, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, PVV

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde over een duurzame bestrijding van de Japanse Duizendknoop

Lees verder

Motie vreemd aan de orde van de dag: Lokaal fietsverkeer niet hinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer