Motie vreemd: Verruiming aantal bezoekers Zaan­theater


8 oktober 2020

De Gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 oktober 2020,

Constaterende:

  • Dat er maandag 28 september jl. door de overheid nieuwe landelijke maatregelen zijn afgekondigd, waaronder een maximum van 30 personen per ruimte.
  • Dat de Veiligheidsregio’s toestemming hebben van de Rijksoverheid om daarop uitzonderingen te maken.
  • Dat de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland het besluit heeft genomen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om het Zaantheater een ontheffing te verlenen m.b.t. de maximale groepsgrootte van 30 personen.

Overwegende:

  • Dat het Zaantheater zowel cultureel als maatschappelijk een belangrijke Regiofunctie vervult binnen en buiten de Zaanstreek;
  • Dat het Zaantheater organisatorisch en fysiek er alles aan gedaan heeft en door haar omvang de mogelijkheid heeft, om met inachtneming van de COVID-19 richtlijnen, voorstellingen door te kunnen laten gaan;
  • Dat daarbij de veiligheid voor zowel bezoekers als personeel voorop staan;
  • Dat de Directie van het Zaantheater op donderdagavond 1 oktober, nadat kennis is genomen van het besluit, alle voorstellingen voor de komende 3 weken heeft afgelast;
  • Dat dit besluit ook niet zal worden herzien vanwege de organisatorische problemen en de onrust die dat (ook) binnen de eigen organisatie veroorzaakt;
  • Dat de sluiting (minimaal voor de komende 3 weken) niet alleen economische gevolgen heeft voor het Zaantheater maar ook voor de omliggende horeca;
  • Dat er geen enkele verklaring is op grond waarvan vergelijkbare Theaters in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem wel verruiming hebben gekregen voor de maximale groepsgrootte van 30 personen en het Zaantheater niet.

Verzoekt de Burgemeester, de portefeuillehouder om:

Om binnen de Veiligheidsregio opnieuw het gesprek aan te gaan met als doel het mogelijk te maken dat het Zaantheater binnen drie weken weer haar voorstellingen kan hervatten met gebruikmaking van de ontheffing van de maximale groepsgrootte.

Na te gaan of er nog andere culturele organisaties binnen Zaanstad zijn waar, met inachtneming van de richtlijnen, het mogelijk is om de groepsgrootte van 30 personen te verruimen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Tjeerd Pietersma, PvdA Christa Neefjes ChristenUnie Jan de Laat, GroenLinks Hans Kuyper, ROSA
Harrie van der Laan, POV Peter van Haasen, PVV
Rina Schenk, VVD
Bas Westerhof, CDA Melchior Mattens, PvdD Michel Feeke, D66

Ps. Uiteraard blijft de ontwikkeling van het aantal besmettingen in de Regio leidend. Wanneer deze de komende weken verder stijgen zal dit van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de motie.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer