Versnelling duur­zaam­heids­maat­re­gelen woning­bouw­cor­po­raties


6 november 2018

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 1 november 2018 ter bespreking van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

  • Woningbouwcorporaties nog te vaak ervoor kiezen galerijverlichting niet te vervangen door zuinige (LED) verlichting, maar door minder zuinige (hallogeen) verlichting;
  • Isolatie van met name oudere huurwoningen te wensen over laat;
  • Er nog te weinig gedaan wordt met zonnepanelen om sociale huurwoningen te verduurzamen;
  • Woningbouwcorporaties daarmee niet hun beloften m.b.t. snelle verduurzaming aan huurders zijn nagekomen.

Overwegende dat:

  • Er voor het behalen van klimaatdoelen geen tijd te verliezen is – hetgeen wordt benadrukt door het recent uitgebrachte IPCC rapport;
  • Veel duurzaamheidsinvesteringen rendabel zijn en het woongenot van de huurders vergroten;
  • Meer dan een derde van de Zaanse woningvoorraad bestaat uit sociale huurwoningen.

Roept het college op:

Woningbouwcorporaties aan te sporen meer vaart te zetten achter de verduurzaming van de woningvoorraad.

Te onderzoeken of de gemeente meer kan bijdragen om de verduurzaming te bespoedigen, bijvoorbeeld door te onderzoeken of een gemeentelijk duurzaamheidsinvesteringsfonds hiertoe kan bijdragen.

Te onderzoeken hoe huurstijgingen als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Judit Raa, Partij voor de Dieren Zaanstad

RIS6995080


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, DENK

Tegen

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV