Single use producten


1 november 2018

De gemeenteraad van Zaanstad, bijeen op 13 november 2018, voor de behandeling van de begroting 2019-2022,

Constaterende dat:

  • De gemeente Zaanstad een aanzienlijke afvalstroom heeft van producten die slechts eenmaal gebruikt worden (waaronder koffiebekers);
  • De recycling van veel single use producten, waaronder koffiebekers, erg complex is - scheiding van papier en plastics – waardoor het recyclingpercentage in de praktijk beperkt is;
  • Het college actief wil werken aan het verminderen van de afvalstroom én dat wat toch gebruikt wordt graag wil recyclen.

Overwegende dat:

  • Steeds meer mensen hun eigen servies meenemen naar het werk om minder koffiebekers te gebruiken;
  • De gemeente ook voor de automaten in het besloten deel van het stadhuis servies beschikbaar zou kunnen stellen aan het personeel;
  • Op een centrale plaats het servies kan worden ingezameld om af te wassen;
  • Er ook vaker servies kan worden gebruikt bij externe gelegenheden en – indien dit niet op locatie kan – dit servies op het stadhuis kan worden afgewassen.

Vraagt het college:

Servies beschikbaar te stellen voor het gebruik op het stadhuis en zoveel mogelijk op externe locaties waar de gemeente activiteiten organiseert.

En gaat over tot de orde van de dag.

Judit Raa, Partij voor de Dieren

RIS6972311


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

GroenLinks, DENK, CDA, ChristenUnie, VVD, Partij voor Ouderen en Veiligheid, PvdA, ROSA, D66, Democratisch Zaanstad, PVV

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Maak hoge Zaanse kaderanden en oevers diervriendelijker

Lees verder

Versnelling duurzaamheidsmaatregelen woningbouwcorporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer