Ernstige twijfels en vele klachten over EBS


5 februari 2024

Ook klaar met uitvallende bussen?

Sinds december 2023 is in onze regio een nieuwe busmaatschappij actief: EBS. Ze beloofden een betere service dan Connexxion, tegen gunstigere prijzen én ook met volledig elektrische bussen. Hoe anders blijkt de werkelijkheid te zijn: sinds de start in december hebben we te maken met grootschalige uitval van buslijnen, waren er onveilige bussen, rijden er nog nauwelijks elektrische bussen en kunnen mindervaliden vaak niet mee op de bus. De oorzaken: een grootschalig personeelstekort en verouderde bussen uit Duitsland omdat de beloofde elektrische bussen nog niet geleverd zijn.

Al voordat EBS van start ging was al duidelijk dat de keuze voor EBS als busvervoerder voor de regio ongelukkig was. EBS is een dochteronderneming van het Israëlische Egged Group. Egged onderhoudt, zo schrijft The Rights Forum, "een netwerk van busdiensten dat de Israëlische kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever onderling en met Israël verbindt. In een dubbelrol van facilitator en profiteur is het bedrijf een essentiële schakel in de voortgaande kolonisering van Palestijns gebied. Die kolonisering gaat gepaard met militaire bezetting en massale schendingen van de mensenrechten." [1] Omdat de minister geen bezwaar zag, besloot de Vervoersregio Amsterdam – waar Zaanstad onder valt – dat EBS kon inschrijven en ook als winnaar uit de bus kon komen. In het licht van de ontwikkelingen in Israël en Gaza zorgde de niet onomstreden busmaatschappij ook hier voor extra onrust en protesten. De Partij voor de Dieren vindt dat een bedrijf dat – via een moedermaatschappij – gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen al bij voorbaat uitgesloten had moeten worden van deelname.

Ondanks deze achtergrond ging EBS vanaf 10 december rijden in de Zaanstreek en zijn veel mensen afhankelijk geworden van deze vervoerder om naar school, werk of familie te komen. Echter, zoals gezegd startte dat dramatisch. Hals over kop moest de Vervoersregio Amsterdam (VRA) EBS dwingen om de oude Duitse bussen te laten keuren om onveilige omstandigheden voor reizigers te voorkomen. Daarnaast besloot EBS een grote hoeveelheid ritten uit voorzorg te schrappen. Alleen zo kon er aan de reizigers meer zekerheid worden geboden dat de ritten die in de dienstregeling via OV-apps staan, ook echt zullen rijden.

EBS beloofde snel beterschap en volgens het Dagelijks Bestuur van de VRA zouden de elektrische bussen in april geleverd gaan worden. Inmiddels is duidelijk dat EBS zowel qua bussen als personeel pas in september op niveau zou kunnen komen. In de tussentijd waarschuwt men dat er nog meer lijnen geschrapt gaan worden om de zekerheid van de dienstregeling te vergroten.

De Partij voor de Dieren vindt deze situatie afschuwelijk. In tijden dat we in strijd met de klimaatcrisis zo snel mogelijk toe moeten naar minder auto’s en meer schoon OV zorgt deze busmaatschappij ervoor dat mensen het OV uitgejaagd worden én rijden er nog zeker tot september veel oude vieze dieselbussen door de stad. Bovendien zijn mindervaliden er nu niet zeker van dat ze mee kunnen op de bus en zijn er nog talloze andere klachten gemeld.

Hoewel we begrijpen dat personeelstekorten overal spelen, kan dit alles wat ons betreft niet zonder gevolgen blijven voor EBS. Onze inzet is daarom:

  • EBS krijgt de maximale boete en verliest subsidie voor niet gereden busritten;
  • EBS zorgt er op korte termijn voor dat mindervaliden weer gewoon mee kunnen op de bus;
  • De dienstregeling gaat vanaf april zichtbaar vooruit en is daadwerkelijk per 1 september op het beloofde niveau;
  • Per 1 september rijden er uitsluitend nog elektrische bussen in de regio;
  • De VRA gaat niet nog meer toegeven op de nu gestelde tijdlijnen tot 1 september én er worden met EBS geen nieuwe afspraken gemaakt over een ander vervoersplan dan dat waarmee EBS de aanbesteding van Connexxion heeft gewonnen.

Maandelijks worden we geïnformeerd over de stand van zaken bij EBS. Zo weten we snel of EBS in staat is het personeelstekort te verkleinen en ook of het opschiet met de elektrische bussen. Daarnaast zijn we er scherp op toe dat het aantal klachten snel moet afnemen en iedereen mee kan met de bus. Vanwege het belang van het busvervoer in onze streek op korte termijn gaan we akkoord met het verbeterplan van EBS. Echter, gegeven alles wat er al mis is gegaan maken we het college van Burgemeester en Wethouders duidelijk dat er een Plan B moet komen voor EBS. Uitstel of afstel van een kwalitatief goede busdienst na 1 september kan volgens de Partij voor de Dieren maar één ding betekenen: zo snel mogelijk op zoek naar een andere busmaatschappij.

1: https://rightsforum.org/nederlandse-regios-gooien-mensenrechten-onder-de-bus/

Gerelateerd nieuws

Daar is 'ie: de Zaanse bomenhub!

De bomen in je tuin, in de straat of in het bos maken elk jaar nieuwe boompjes. In de tuin is vaak niet genoeg ruimte voor al...

Lees verder

Paas­vee­ten­toon­stelling een feestje? Een inkijkje in de bio-industrie!

De een zijn brood is de ander zijn dood. Die ander is vaak een van de 550 miljoen dieren die jaarlijks in een slachthuis, of ...

Lees verder