Fracties nemen stelling


4 september 2020

"Fracties nemen stelling" is een rubriek in het Zaans Stadsblad. Elke maand krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad de mogelijkheid om in 60 woorden te reageren op een stelling die aansluit bij een actueel onderwerp. De stelling van de maand november luidt:

Ondersteuning van culturele basisinstellingen als het Zaantheater en Zaans museum 'in coronatijd', is ook van economisch belang voor Zaanstad.

Deze keer nam Rick Schellingerhout stelling:

"De Partij voor de Dieren vindt dat een aantal zaken intrinsieke waarde heeft. Dit geldt voor natuur, milieu, mensen en dieren en ook voor cultuur. Het is raar om alles economisch te maken.

Culturele instellingen moeten ondersteund worden om omvallen te voorkomen. Niet alleen de grote instellingen maar nog meer de avant garde in de cultuur. Zonder voorhoede geen mainstream."