Motie foute kapver­gunning unaniem aange­nomen!


De 40 popu­lieren zijn (voorlopig) veilig

9 september 2020

Gisteren heeft de raad unaniem tegen het college gezegd het zat te zijn dat bomen zomaar kunnen sneuvelen. Een sterk signaal!

Dat de gemeente haar procedures niet op orde heeft, met zulke gevolgen, wordt niet geaccepteerd. Niet alleen werden tien grote platanen aan De Weer onterecht gekapt. Ook heeft alleen de oplettendheid van David Sluis, en ons gezamenlijke onderzoek, aan het licht gebracht dat de gemeente een kapvergunning heeft verstrekt voor 40 populieren aan de Leeghwaterweg, terwijl allerlei wettelijk vereist onderzoek ontbrak.

In zijn reactie op de motie en de toelichting van Judit Raa zei wethouder Slegers dat het college de motie kan omarmen. Hij deed meerdere toezeggingen:

  • Er komt een intern onderzoek naar de procedures bij de vergunningverstrekking;
  • de gemeente zal te rade gaan bij heel veel experts, lering trekken uit de evaluatie en de raad daarvan op de hoogte houden;
  • de gemeente laat de bezwaarmakers weten met ze om tafel te willen;
  • dat gesprek zal de opmaat zijn voor overleg met de Provincie, die een betere onderbouwing moet geven van de inventarisatie die ze hebben gedaan;
  • van de Provincie zal ook een quickscan verlangd worden van de natuurwaarde van de bomen;
  • er zal een afspraak gemaakt worden met Groenadvies Amsterdam voor een second opinion van de betreffende bomen;
  • alle uitkomsten van bovenstaande zullen gedeeld worden met de bezwaarmakers, de pers en de raad.

Slegers stelde daarbij dat voor hem, als verantwoordelijk wethouder, veiligheid altijd voorop gaat: "Als de veiligheid in het geding is, dan moeten we natuurlijk wel wat gaan doen. Maar in welke mate, daar kunnen we nog lering uit trekken."

De kap van de 40 populieren gaat voorlopig in elk geval niet door!

Judit Raa: "Ik ben ontzettend blij dat de gehele raad unaniem onze motie heeft gesteund. Ook fijn dat de wethouder namens het college de gemaakte fouten heeft toegegeven en hier lering uit trekt door, niet alleen ervoor gaat zorgen dat alle procedures rond deze vergunningaanvraag over gedaan worden, maar ook binnen de eigen organisatie onderzoek gaat doen, zodat dit soort fouten niet meer gemaakt wordt. Ik verwacht en hoop dat de gemeente zich nu wel tien keer bedenkt, bij aanvragen voor kapvergunningen. Bomen en natuur zijn van levensbelang en daar moet uiterst zorgvuldig mee worden omgesprongen. Dat is voor de Partij voor de Dieren vanzelfsprekend, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Dat nu alle politieke partijen achter ons staan, is hoopgevend."

Gerelateerd nieuws

Fracties nemen stelling

"Fracties nemen stelling" is een rubriek in het Zaans Stadsblad. Elke maand krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad de...

Lees verder

Drie successen in de raad!

Gisteravond in de raad zijn drie van onze moties aangenomen. Eerst boekten we succes met de motie over het verwijderen van kr...

Lees verder