Ontwij­kende antwoorden over kapver­gunning Leegh­wa­terweg


3 september 2020

We hebben ‘antwoord’ gekregen op onze technische vragen over de vergunningverstrekking bomenkap Leeghwaterweg N515. Nogal ontwijkende antwoorden.

De gemeente geeft toe dat er volgens de wet onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van de bomenkap voor de aanwezige planten en dieren. Ze wijst naar de Provincie die dat onderzoek had moeten doen, maar dat niet gedaan heeft. Daarmee veegt de gemeente haar eigen straatje schoon.

Waarom een vergunning verlenen als de aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet? Als bevoegd gezag had de gemeente de verplichte Verklaring van geen bedenking moeten eisen van de Provincie. Dat dit niet is gebeurd, is wat ons betreft een ernstige nalatigheid.

In de antwoorden staat een paar keer dat de verkeersveiligheid zwaar weegt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar nergens wordt dit afgezet tegen het belang van de andere mensen, de andere dieren en de natuur (bijvoorbeeld Natura2000). Dan wordt er dus ook niet gezocht naar andere, betere oplossingen in een breder perspectief dan 🚗 🚘 🚛

Daarom dienen we vanavond, samen met de SP, een motie in: zulke fouten zijn onacceptabel!

Gerelateerd nieuws

Door armoede geen zorg voor dieren?

In navolging van ons agenda-initiatief over de armoedeproblematiek rondom dierenartskosten hebben wij dit onderwerp opnieuw g...

Lees verder

Fracties nemen stelling

"Fracties nemen stelling" is een rubriek in het Zaans Stadsblad. Elke maand krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad de...

Lees verder